Annons

Anders Carlsson:Debattklimatet har sprungit ifrån Bush

Trots påtryckningar och politisk styrning av expertisens rapporter om globala klimatförändringar, har de som varnat för utvecklingen segrat. De senaste månadernas utfrågningar har liknat rättegångar och ­domen faller hårt över Bushadministrationen.

Publicerad

Klimatfrågan har varit högaktuell i USA under årets första månader. En av förklaringarna är maktförskjutningen i kongressen efter mellanårsvalet i november förra året. Republikanerna förlorade majoriteten i båda kamrarna, representanthuset och senaten, och president George W Bush tappade därmed också stöd för sin klimatpolitik. Den nya demokratiska majoriteten fick i sin tur en viktig resurs till skänks genom att IPCC, den meteorologiska världsorga­nisationen WMO:s och FN:s ­klimatpanel, presenterade den första delen av sin fjärde rapport den 2 februari, bara ett par veckor efter att kongressen samlat sig inför den nya mandatperioden. Flera förslag om minskade utsläpp av växthusgaser förbereds och det parlamentariska läget gynnar nu möjligheterna att något av dem blir lag. Somliga nöjer sig med det. Andra menar att klimatfrågan berör större problem i den amerikanska demokratin och kräver vidare åtgärder. I en av sina argaste kolumner hittills i år skrev till exempel New York Times Thomas Friedman om ”intellektuell korruption” angående en viss Philip Cooney. Varför?

Klimatfrågan är förvisso illustrativ för amerikansk politik. Beslutet att inte ratificera Kyotoprotokollet har stått fast och blivit ett av Bushs starkaste manifest. Han klargjorde sin hållning tidigt under sitt presidentskap och gav i praktiken energibranschen ett löfte om att inte införa nya federala regleringar, kostsamma för industrin, under sin period i Vita huset. Ett eko av detta hördes i februari när energiminister Samuel Bodman kommenterade den nya IPCC-rapporten och samtidigt svarade på en fråga om eventuella avgifter på koldioxidutsläpp: ”Den amerikanska ekonomin är ingenting man experimenterar med”. En direkt bekräftelse kom inför det senaste G8-mötet när Bush lanserade en handlingsplan som visserligen förutsätter internationella förhandlingar men tills vidare utesluter obligatoriska regleringar och bindande avtal. Detta har inte hindrat flera delstater från att planera egen lagstiftning mer i linje med Kyotoprotokollet. Att det i Kalifornien sker under en republikansk guvernör, Arnold Schwarzenegger, visar att partilinjerna inte är konsekventa men också att unionen är djupt splittrad.

Annons
Annons
Annons