Annons
X
Annons
X

Debatten om vapenexporten får inte försvinna med Tolgfors

Debatten skyndar lätt vidare till nya områden när en ansvarig politiker väl har gått. Men när det gäller Saudiaffären finns det goda skäl att inte låta diskussionen dö ut direkt. Det skriver Jonatan Macznik och Joakim Rönnbäck, Liberala ungdomsförbundet.

Viktiga datum i Saudiaffären:

BRÄNNPUNKT | VAPENEXPORT

Vårt internationella anseende befläckas varje gång nya exempel på dubbelmoral i vapenexportens namn uppdagas.
Jonatan Macznik och Joakim Rönnbäck

I kölvattnet efter Sten Tolgfors avgång får vi inte låta diskussionen om den svenska vapenexporten sopas under mattan. Det är inte Tolgfors som byggt upp den omfattande svenska vapenexport vi har i dag – han har bara förvaltat den. Sveriges befolkning förtjänar att få klarhet, till vem och varför exporterar vi?

Att Sten Tolgfors avgick under onsdagen är i grunden bra för regeringens trovärdighet. Det är inte i linje med Sveriges roll som en röst för mänskliga rättigheter och demokrati att en försvarsminister i det längsta mörklägger sanningen kring vapenaffärer med en ökänd diktatur. Saudiarabien har exempelvis inte dragit sig för att använda vapenmakt för att kväsa folkliga protester i grannlandet Bahrain. Det borde vara självklart att den svenska staten till följd av befintliga regelverk, liksom grundläggande värderingar, bör avstå från att möjliggöra den typen av vapenhandel.

Annons
X

Även om ministeravgången i grunden alltså får sägas vara positiv öppnar den tyvärr även upp för en hastig medial glömska. Den politiska journalistiken och debatten skyndar lätt vidare till nya områden när en ansvarig politiker väl är fälld. När det gäller Saudiaffären finns det dock goda skäl för att inte låta diskussionen dö ut direkt. Dels måste omständigheterna kring den påtänkta vapenaffären fortfarande klargöras. Väljarna måste ges möjlighet att finna information om det dolda spel av vilket delar blottlagts under de gångna veckorna.

Vid sidan om de nu aktuella sak- och personfrågorna bör även den vidare debatten om Sveriges vapenexport leva vidare. Hälften av vapenexporten går till icke-demokratiska länder. Det är inte försvarbart att svenska arbetstillfällen och svensk industris intressen får väga tyngre än skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. Om den svenska vapenexporten ska vara trovärdig måste den ha ett tydligt demokratikriterium. Vi kan och bör även i fortsättningen tillåta demokratier att köpa vapen producerade i Sverige.

Sverige åtnjuter ett mycket stort internationellt inflytande i förhållande till landets storlek. Ett viktigt skäl till detta ligger i vårt goda internationella anseende. Detta befläckas varje gång nya exempel på dubbelmoral i vapenexportens namn uppdagas. För att fortsätta hysa påverkansmöjligheter på den internationella arenan bör Sverige fortsätta profilera sig som en tydlig röst för demokrati och mänskliga rättigheter. En sådan linje förpliktigar dock. Därför bör vapenexporten till icke-demokratiska stater upphöra.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  JONATAN MACZNIK

  utrikespolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

  JOAKIM RÖNNBÄCK

  Liberala ungdomsförbundets utrikespolitiska arbetsgrupp

  Hon är favorit att efterträda blog.svd.se ”Saknar trovärdighet om mediedrevet” blog.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X