Annons
X
Annons
X

Debatt om vårpropositionen

Finansminister Anders Borg bemötte kritiken mot att regeringen gör för lite när han inledde riksdagsdebatten om vårpropositionen.

Av TT

– Den som är oförsiktig i detta läge riskerar att få en diskussion om nedskärningar och skattehöjningar, sade han.

– Vi kan inte vara säkra på att krisen inte kommer tillbaka. Vi ska vara försiktiga, vi ska bygga skyddsvallar.

Socialdemokraternas Fredrik Olovsson, som ersätter Magdalena Andersson (S), i debatten, påminde om att det är på jobbfrågan väljarnas förtroende avgörs.

Annons
X

– Det måste vara litet si och så med det nu. Vårpropositionen ger inte mycket hopp. Med regeringens politik kommer den höga arbetslösheten att bita sig fast, sade Olovsson och påminde om att cirka 400 000 går utan jobb.

Samtidigt tackade han Anders Borg för att denne hållit fast vid stabila offentliga finanser.

– Ordning och reda är grunden, men det är långt ifrån tillräckligt. Det måste finnas företag som vill anställa. Vi måste satsa mer på forskning och innovationer.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Olovsson efterfrågade en näringspolitik och kritiserade regeringens ansträngda förhållande till näringslivet. Han hänvisade till att svenskt näringsliv har stora svårigheter att rekrytera rätt personal, trots att så många går arbetslösa. Han kritiserade också försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och anklagade regeringen för att ”rigga Sverige för långlönejobb”.

  Anders Borg replikerade att det rödgröna samarbetet nu är lagt på is, men att det finns uppgifter om att samtal mellan oppositionspartierna pågår. Han efterlyste besked om vilken politik som ska föras.

  – En demokrati kan inte leva bakom lyckta dörrar och neddragna gardiner. Väljarna måste få se vilka skatter som ska höjas och vilka utgifter som ska skäras ned. Är det ett batteri på 20-30-40 miljarder i skattehöjningar som ska drabba väljarna? Hur blir det, när kommer beskeden? frågade Borg.

  Fredrik Olovsson svarade att Anders Borg bör ge de 400 000 som i dag går arbetslösa besked om hur de ska få jobb i stället för att diskutera det ”politiska spelet”.

  – Vad händer i alla moderata och alliansgrupper som pågår? Vad är det för drakoniska åtgärder ni planerar. Det är ju inte seriöst att föra debatten på den nivån. Vad vill regeringen göra nu och i dag? undrade Olovsson.

  Borg tyckte att svaret illustrerade ett demokratiproblem.

  – Vi får höra att det pågår diskussioner mellan partierna, men något alternativ ska inte redovisas före valet. Man kan inte ha en politik som lovar allt till alla. Jag är minst lika bekymrad över vad S föreslår själva. Det skulle leda till högre ungdomsarbetslöshet. Sen kommer MP:s miljöskatter och V:s fastighetsskatter på det, sade Borg.

  Miljöpartiets Per Bolund angrep regeringen för att inte göra något åt ungdomsarbetslösheten.

  – I Sverige en vanlig vardag är det 127 000 unga som varken går till jobbet eller skolan. Det är en siffra som inte kan bortförklaras, sade han.

  – I stället för en finansminister så har vi en statistikminister som verkar vara mer intresserad av att förklara bort arbetslösheten än att göra något åt den.

  Bolund pekade på att ett stort problem är att många unga saknar jobbpraktik och att Miljöpartiet därför i sin vårmotion föreslår en satsning på 15 000 trainee-platser i näringsliv och välfärd där staten betalar hälften av kostnaderna.

  Bolund beskrev också regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för unga som ett ”stort magplask” och menade att det är bättre att rikta in insatserna på de unga som är arbetslösa, än att smeta ut dem på alla unga.

  Folkpartiets Carl B Hamilton fokuserade i sitt anförande på bostadsbristen och regeringens förslag att underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

  – Bristen drabbar särskilt dem som inte har besparingar att köpa bostadsrätt, studenter som behöver flytta till studieorten, nyseparerade, invandrare och andra outsiders på bostadsmarknaden, sade han.

  Hamilton framhöll även förslagen med sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet till 15 år för att stimulera nyproduktion.

  – Att minska bostadsbristen är nödvändigt för att få fler människor i jobb och utbildning, och fler medborgare som slipper ofrivilligt särboende och tidskrävande pendling, sade Hamilton.

  Centerpartiets Emil Källström underströk att det inte gäller att slå sig till ro med att Sverige klarat krisen förhållandevis bra med stabila statsfinanser.

  – Vi är stolta över att alliansen har minskat antalet person i utanförskap, men så många har så länge varit utanför arbetsmarknaden att vi fortfarande har en stor del av jobbet kvar, sade han.

  Källström välkomnade Handels avtal med något lägre ingångslöner och efterlyste ändringar i lagens om anställningstrygghet för att öka rörligheten.

  Sverigedemokraternas talesman Erik Almqvist framhöll att han inte behövde tio minuter för att kommentera vårpropositionen.

  – Det hade räckt med en halv minut. Antalet satsningar på sysselsättningen är noll. När tror Anders Borg att vi kan komma ned till 2006 års massarbetslöshet i stället för dagens högre nivåer?

  Almqvist hävdade att huvudförklaringen till den höga ungdomsarbetslösheten är invandringen och kritiserade regeringen för att inte göra något åt den.

  – Regeringens huvudsakliga åtgärd är diskriminering, sade Almqvist och syftade på åtgärder som riktar sig speciellt till invandrare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

  Vänsterpartiets Ulla Andersson tyckte att vårpropositionen visar på bristande politiskt ansvar för att åtgärda arbetslösheten.

  – Om vi inte ska använda pengarna till att satsa på jobb vad ska vi då ha dem till? Javisst ja, det var ju till skattesänkningar för riskkapitalisterna vi skulle ha dem till, sade hon.

  Hon kritiserade regeringen för stora avbetalningar på statsskulden i stället för att åtgärda alla de problem som finns.

  – Hellre att folk går arbetslösa och kommer i kläm än att pengarna används, sade Ulla Andersson.

  Kristdemokraternas Anders Sellström framhöll att regeringens reformer tar tid innan de ger resultat.

  – Vi är på rätt väg men det tar lite tid, sade han.

  Han kritiserade oppositionens olika förslag till skattehöjningar, till exempel kilometerskatten, och hävdade att det har en negativ effekt på ekonomin.

  Han uppmanade kommunerna att sälja av delar av sitt bostadsbestånd och använda pengarna till att bygga nya bostäder för att minska bostadsbristen.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X