Annons

De yngre sjukskriver sig oftare än de äldre

De under 30 år sjukanmäler sig oftare jämfört med dem över 55 år. Dessutom uppger de yngre att de troligtvis kommer att sjukskriva sig i än högre utsträckning jämfört med de äldre. Tendensen är klart oroande, skriver Lars Hjalmarson och Stefan Persson, Sveriges Företagshälsor.

Under strecket
Publicerad

De senaste dagarna har företrädare för akademi, politik och fackförbund uppmärksammat oss på att sjukfrånvaron återigen stiger och att det framförallt är den psykiska ohälsan hos kvinnor som dominerar. Vår Jobbhälsobarometer visar på att det här bara är början på en bekymmersam utveckling. Det är den yngre generationen som mår allt sämre och oftare sjukskriver sig från arbetet jämfört med den äldre.

Genom åren har det lagts mycket tid och pengar på hur arbetsförmågan ska bedömas och hur insatserna för rehabilitering ska se ut. Det är bra med bra verktyg för bedömning av arbetsförmåga men mer resurser borde läggas på orsak istället för verkan. Att tidigt fånga upp vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan göras från arbetsgivare och företagshälsovård innan människor hamnar i sjukskrivning ger betydligt bättre resultat.

Annons
Annons
Annons