Annons
X
Annons
X

De vinner på alliansens politik

Pensionärer, studenter och ensamstående föräldrar är de privatekonomiska vinnarna om Alliansen får fortsätta att driva sin politik framöver, det är privatekonomerna överens om. Men framför allt väntar en politik som gynnar de som har jobb, medan sjuka och arbetslösa inte prioriteras.

Foto: SCANPIX

– Tre grupper som ofta har små marginaler i sin ekonomi får nu förbättringar. Pensionärer, studenter och ensamstående föräldrar med hemmavarande barn.

Det säger Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank, om alliansens valmanifest som presenterades idag.

Pensionärernas ekonomi förbättras med den föreslagna sänkningen av pensionärsskatten.

Annons
X

– Jämfört med nuvarande skillnad mot löntagarskatten så kommer skatten för pensionärer att lite mer än halveras.

När det gäller studenterna är det lånedelen som ska höjas med 500 kronor per månad, något Ylva Yngveson menar är av stor vikt för studenternas levnadsstandard.

– Det här är en stor förändring för studenten, jämfört med tidigare höjningar som gjorts. När vi tittar på ett typhushåll med en student så går man back om man inte har bostadsbidrag.

Med runt 650 kronor går en student som bor i ett korridorrum back varje månad, enligt Swedbanks uträkning.

– Visserligen ska lånet betalas tillbaka, men under studietiden så innebär det större möjlighet att klara de åren, utan bostadsbidrag och extraarbete.

Ensamstående föräldrar gynnas av att man planerar att höja det särskilda bidraget för barn i bostadsbidraget.

– Det är bra att förbättra det eftersom både hyresnivån och lönenivån ligger fast i bostadsbidraget. Det innebär att det urholkas per automatik över åren. Nu kommer man ikapp lite, säge Ylva Yngveson.

Hon anser emellertid att det vore bra om man samtidigt justerade hyres- och inkomstnivåerna så att man får en följsamhet över tid, annars kommer bidraget att fortsätta urholkas med dagens beräkningssystem.

Föräldrar får dessutom möjlighet att vara föräldralediga 30 dagar tillsammans, enligt manifestet.

Förlorarna är enligt Ylva Yngveson sjukskrivna och arbetslösa som inte ser ut att få någon förbättrad ersättning.

– Man säger ju också att det inte är något som man prioriterar i första hand, utan vill lägga det på till exempel vård. Där ser vi ingen förändring när det gäller den ekonomiska biten.

Även SEB:s privatekonom Gunilla Nyström lyfter fram pensionärerna som vinnarna i alliansens politik. Hon betonar dock att det inte kommer att handla om så mycket pengar mer i plånboken.

– Det här kompenserar att pensionen sänks i och med att bromsen slår till i pensionssystemet, det blir inte så mycket mer netto.

Hon lyfter också fram satsningen på barnfamiljer, där Alliansen tidigare också sagt att man vill höja flerbarnstillägget.

– Ensamstående föräldrar har halkat efter när det gäller disponibel inkomst, säger Gunilla Nyström.

Utöver de höja studielånet till studenter, är det också den gruppen som gynnas av att fribeloppet vid bostadsuthyrning höjs.

Men som Länsförsäkringars privatekonom, Elisabeth Hedmark, kommenterar så är det framför allt de som har jobb som tjänar på alliansens politik.

– Den är ju väldigt jobbinriktad. De stora vinnarna är de som går från arbetslöshet till arbete, säger hon.

Trots stödet till ensamstående föräldrar, tycker Elisabeth Hedmark att gruppen kunde få mer hjälp på traven.

– Alla har ju inte bostadsbidrag. Underhållsbidraget till ensamstående föräldrar har legat på samma nivå under flera år och det är en grupp som har det tufft.

Ägarna av bostadsrätter och villor fortsätter att gynnas av rotavdraget och även av planerna av att se över fastighetstaxeringen, kommenterar Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Även hon lyfter fram att det är de med jobb som fortsätter att gynnas mest av politiken och det eventuella femte jobbskatteavdraget.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X