Annons
X
Annons
X

De viktigaste punkterna i budgeten

Idag presenterade Anders Borg regeringens budgetförslag för 2014. Men vilka är de viktigaste punkterna? SvD listar de mest centrala delarna.

• Ett femte jobbskatteavdrag föreslås göras till en kostnad av 12 miljarder kronor. Skattesänkningen ska resultera i 13 000 nya jobb, menar regeringen. En anställd med en lön på 28 199 kronor skulle med avdraget få 273 kronor mer att röra sig med.
Läs mer om det femte jobbskatteavdraget här.

• Regeringen vill också höja brytpunkten för statlig skatt. Det betyder att den lägsta inkomstnivån för att man ska behöva betala statlig inkomstskatt höjs. Enligt regeringen befrias 400 000 personer från att betala statlig skatt från och med 2014, i och med förslaget. Kostnaden beräknas till 3 miljarder kronor.

• Pensionärer får även de sänkt skatt, med cirka en hundralapp i månaden. Samtidigt aktiveras den så kallade bromsen i pensionssystemet. Den aktiveras när skulden i systemet överstiger tillgångarna, vilket gör att pensionen i slutändan ändå sänks.
Läs mer om förslaget på SvD Näringsliv.

Annons
X

• Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer och som går i årskrus fyra till nio, ska kunna få extra stöd till fritidsaktiviteter. Satsningen kostar totalt 122 miljoner kronor.
Läs mer här.

• Regeringen föreslår också en slopad arbetslöshetsavgift i a-kasseavgiften. Det medför en sänkning på mellan 0 och 255 kronor i månaden, för de som är medlemmar i a-kassan.

• Bostadsbidraget höjs för barnfamiljer, i budgetförslaget. Det är det särskilda bidraget för barn som höjs. En familj kan få 200 kronor extra för ett barn och 300 kronor för tre barn, per månad.
Reformen kostar 466 miljoner kronor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • En skatt som höjs är den på alkohol. En flaska vin bli cirka två kronor dyrare medan en burk starköl kommer kosta omkring 30-40 öre mer, i och med det nya förslaget.
  Läs mer här.

  • Med regeringens förslag beräknas statens ekonomi att gå med 44,7 miljarder kronor i underskott.

  • Regeringen bedömer att Riksbanken kommer höja styrräntan till 1,75 procent år 2015 och till 2,75 proccent året efteråt. Inflationen bedöms hamna på 0,9 procent nästa år och sedan öka till 1,7 under 2015.

  • I år förväntar sig regeringen att lönerna ökar med 2,7 procent i år, 2,8 procent nästa år och med 2,9 procent 2015. Sveriges BNP kommer stiga med 1,2 procent i år, tror regeringen. Nästa år förväntar de sig att den ökar med 2,5 procent och med 3,6 procent 2015.

  • På onsdagsmorgonens pressträff sa finansminister Anders Borg att det råder en fortsatt lågkonjuktur i omvårlden. Borg menade att en lång period med låg efterfrågan på arbetskraft ökar riskerna för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.

  Följ och läs SvD:s liverapportering från dagen – från Borgs presskonferens till riksdagens debatt om budgetpropositionen.

  Läs en sammanfattning av budgeten på regeringens hemsida.

  De olika delarna av budgeten kan laddas ned i sin helhet här.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X