Annons

Jakob Norberg:De vaga begreppens historia

En grupp tyska sociologer har nyligen publicerat en ordbok för samtiden, ”Glossar der Gegenwart”. I den samlar de ett fyrtiotal begrepp, som vi använder hela tiden, men som vi i de flesta fall inte reflekterar över. I grunden handlar det om ett försök till samhällskritik.

Under strecket
Publicerad

En ordbok har kanske mer gemensamt med en telefonkatalog än en roman: man använder den snarare än läser den. Ingen kopplar av med en god ordbok. Eftersom dess syfte inte heller är att lägga fram en logiskt uppbyggd kedja argument låter sig dess innehåll inte sammanfattas och presenteras. Det gör den till ett lite problematiskt föremål för en förmedlande kulturartikel: ingen kan ju på allvar hävda att han eller hon har förstått en ordbok.

Ändå stöter man ibland på ordboksrecensioner. De kan exempelvis handla om hur ordboksredaktionen förhåller sig till en eventuell glipa mellan språkbruk och språknorm, eller vilka nya ord som släppts in och vilka gamla som rensats ut. Anmälan kan utveckla sig till en liten ceremoni: välkommen ”konvergenskrav” och adjö ”äreförgäten”, tiderna förändras.

Annons
Annons
Annons