De trafikskadade måste få bättre skydd

Konsumentskyddet för de som skadats vid trafikolyckor måsta stärkas. I dag riskerar trafikoffer en kostsam, smärtsam och långvarig process för att få ersättning via trafikförsäkringen. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Pyry Niemi och Kurt Kvarnström.

Under strecket
Publicerad

För en person som blir allvarligt skadad i en trafikolycka, kan den efterföljande processen för att få en skälig ersättning via trafikförsäkringen bli mycket kostsam, skriver artikelförfattarna.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX
Annons

Enligt trafikskadelagen har den som drabbats av personskada till följd av trafik med motorfordon rätt till ersättning via trafikförsäkringen. För att det ska bli en så enhetlig och rättvis ersättning som möjligt har regeringen bestämt att försäkringsbolagen som reglerar trafikskadorna och personskadorna ska rådfråga den så kallade trafikskadenämnden. Nämndens uppgift är att ge råd till försäkringsbolagen om främst ersättning rörande invaliditet och vid dödsfall.

Trafikskadenämndens synpunkter är endast rådgivande och försäkringsbolagen måste inte följa dessa. I de fall försäkringsbolagen avstår från att följa råden måste detta motiveras till nämnden och den skadelidande. Den som drabbats av skadan har rätt att överpröva dessa beslut genom att gå till svensk domstol. Trafikskadenämnden kan också anlitas för att ge synpunkter vid domstolsprocesser.

Annons
Annons
Annons