X
Annons
X

De svenska nazisterna är fortfarande ett hot

om mest har cirka 2000 personer deltagit. Förra året kom omkring 700. Håller den samtida svenska nazismens stora propagandadag på att mista sin dragningskraft?

I god tid inför den årliga marschen i Salem, i år den 12 december, presenterade igår stiftelsen Expo sin kartläggning
Svensk vit makt – årsrapport 2008. Boken, som är den första i sitt slag och betydligt mer omfattande än de lägesbilder som brukar tecknas i Säkerhetspolisens årsberättelser, sammanställer de svenska nazisternas aktiviteter under förra året.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X