De svagaste måste få rätt hjälp

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp. Det skriver företrädare för bland annat SKL och Föreningen Sveriges Överförmyndare.

Under strecket
Publicerad
Foto: HASSE HOLMBERG / TT
Annons

Ungefär 100 000 personer i Sverige har så kraftiga funktionsnedsättningar att de inte klarar av att sköta sina vardagssysslor eller bevaka sina rättigheter i samhället. Gruppen hjälpbehövande tillhör de absolut mest utsatta och skyddsvärda personer. De behöver hjälp med att betala hyran, elräkningen, tv-licensen och tandläkarräkningen. De behöver någon som hjälper dem att ansöka om rätt insatser från välfärdssektorn och bevaka att insatserna utförs på bra sätt.

För att stötta dessa människor har vi i dag ett system med ställföreträdare i form av gode män och förvaltare som kan träda in och fatta beslut för sina huvudmän. De kan också sköta om vardagsekonomin och bevaka de behövandes rättigheter. För att säkerställa att ställföreträdarna i sin tur utför sina uppdrag på bästa sätt finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd inom kommunerna som ska kontrollera dem.

Annons
Annons
Annons