Annons

”De stora kostnaderna för äldre ligger framför oss”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är problematiskt att lyfta fram den åldrande befolkningen som huvudförklaring till kommunernas och regionernas ekonomiska nuvarande kris. Det skriver tre forskare vid Örebro universitet.

Under strecket
Publicerad

Ett stort antal kommuner och regioner har under de senaste åren haft stora problem med att få kostnader och intäkter att gå ihop. Situationen är i vissa fall allvarlig. Ett av de senaste, och bland de mest dramatiska, exemplen utgörs av region Jämtland Härjedalen. Regionens kraftiga underskott har bland annat lett till en diskussion om hur dess lånemöjligheter hos Kommuninvest – en organisation som lånar upp pengar för att sedan låna ut dem till många av Sveriges kommuner och regioner – skall se ut. Bristen på pengar har även lett till krav på ökade resurser från oppositionen. I ljuset av detta meddelade regeringen den 20:e januari att de skjuter till 5 miljarder extra; V, M och KD, med stöd av SD, toppade sedan med ytterligare knappt 2,5 miljarder.

Per definition beror kommunernas och regionernas underskott på att intäkterna inte möter kostnaderna. När de ekonomiska problemen diskuteras brukar man dock framför allt fokusera på kostnaderna. Ett antal faktorer brukar ofta lyftas; dessa inkluderar den snabbt ökande befolkningen (huvudsakligen beroende på en omfattande invandring), stora investeringsbehov (dels på grund av befolkningsökningen, dels på grund av omfattande renoveringsbehov i till exempel bostäder, andra fastigheter och vatten- och avloppssystem), en ökning av utbetalningar av ekonomiskt bistånd (det som tidigare benämndes socialbidrag) och en åldrande befolkning.

Annons
Annons
Annons