Annons
X
Annons
X

De som vill bygga nya hyresrätter skräms iväg

Nyproduktionen av hyresrätter skulle kunna vara mångdubbelt större i regionen – om förutsättningarna var de rätta. Det skriver Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

BRÄNNPUNKT | BOSTADSBRISTEN

Jag träffar varje vecka fastighetsägare som skulle vilja bygga nya hyresrätter.
Christer Jansson

SvD har under senare tid på nyhetsplats utförligt beskrivit de svåra problem som den kollapsade bostadshyresmarknaden medför för många enskilda människor; studieplatser och erbjudna jobb måste avstås, livsdrömmar krossas. Bilden av en dysfunktionell marknad är dock verkligen inte ny. Extremt låg omsättning av lägenheter, låg nyproduktion, snabb ombildning till bostadsrätter, stor osäker andrahandsmarknad, långa bostadsköer och en omfattande svarthandel med kontrakt är tydliga effekter av en långvarigt sönderreglerad marknad.

Under de senaste 40 åren har 100000 privata hyresrätter ombildats till bostadsrätter bara i Stockholms stad. Huvudskälet är att lönsamheten i hyresrättsförvaltningen varit mycket låg. Fastighetsägare har därför sålt sina hus till sina hyresgäster.

Annons
X

Nyproduktionen av hyresrätter skulle kunna vara mångdubbelt större i regionen – om förutsättningarna var de rätta. Jag träffar varje vecka fastighetsägare som skulle vilja bygga nya hyresrätter och tillgodose den efterfrågan som återspeglas i den gigantiska bostadskön. Men de avstår därför att hyresmarknaden upphört att fungera. Låg lönsamhet, stor osäkerhet om överenskomna hyror verkligen blir verklighet och dessutom hotet av att i stort och smått bli motarbetad av en Hyresgästförening med mycket makt skrämmer bort dem som vill bygga hyresrätter. Därtill kommer höga skatter, mycket långdragna planprocesser, orealistiska bullerkrav och det ständiga problemet med det så kallade riksintresset.

Att ändra reglerna på hyresmarknaden för bostäder är politiskt känsligt. Därför måste regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet bli överens om en ny tydlig inriktning på politiken. Endast en sådan ordning ger fastighetsföretagarna tilltro till att de nya spelreglerna är långsiktiga och trovärdiga.

Detta måste göras:

• Förkorta planprocessen. Ibland tar det 5–10 år att gå från start till mål i ett byggprojekt, vilket är helt oacceptabelt. Den nya plan- och bygglagen förefaller tyvärr inte ändra på dessa missförhållanden.

• Tillåt en friare hyressättning.

• Öka utrymmet för individuella avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare.

• Ge hyresrätten samma skattemässiga villkor som övriga upplåtelseformer.

• Ge betalningssvaga hushåll möjlighet att efterfråga en god bostad.

Stockholm behöver hyresrätten. Alla de som vill bo i Stockholm behöver hyresrätter. Det finns många fastighetsföretagare som vill bygga hyresrätter. När ska ovan reformåtgärder inledas? Det politiska ansvaret för svaret på den frågan är stort.

CHRISTER JANSSON

vd Fastighetsägarna Stockholm

Hjälp oss att kartlägga hyresmarknaden

HYRESKOLLEN | Vad betalar din granne i hyra? Är din ovanligt hög?
Kolla – och rapportera in din hyra – här.

GUIDE |
Så här använder du Hyreskollen.

Debattartiklar om bostadspolitiken:

Läs även

Är det du betalar rimligt? svd.se
Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X