Annons

De som vill bygga nya hyresrätter skräms iväg

Nyproduktionen av hyresrätter skulle kunna vara mångdubbelt större i regionen – om förutsättningarna var de rätta. Det skriver Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

SvD har under senare tid på nyhetsplats utförligt beskrivit de svåra problem som den kollapsade bostadshyresmarknaden medför för många enskilda människor; studieplatser och erbjudna jobb måste avstås, livsdrömmar krossas. Bilden av en dysfunktionell marknad är dock verkligen inte ny. Extremt låg omsättning av lägenheter, låg nyproduktion, snabb ombildning till bostadsrätter, stor osäker andrahandsmarknad, långa bostadsköer och en omfattande svarthandel med kontrakt är tydliga effekter av en långvarigt sönderreglerad marknad.

Under de senaste 40 åren har 100000 privata hyresrätter ombildats till bostadsrätter bara i Stockholms stad. Huvudskälet är att lönsamheten i hyresrättsförvaltningen varit mycket låg. Fastighetsägare har därför sålt sina hus till sina hyresgäster.

Annons
Annons
Annons