Annons

De som vårdar äldre behöver bättre villkor

Stor personalomsättning riskerar att försämra äldreomsorgen. Det rödgröna Göteborg går i spetsen för att skjuta till mer pengar för personalen och även erbjuda möjlighet till heltid för dem som vill. Det skriver kommunalpolitiker i Göteborg.

Under strecket
Publicerad

Den rödgröna majoriteten i Göteborg har som landets första storstad tecknat kollektivavtal om heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet med Kommunal Väst.

Under de närmsta tio åren räknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med att det behöver rekryteras 220 000 personer till omsorgerna om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Annons
Annons
Annons