David Goodhart. Illustration: Thomas Molén
David Goodhart. Illustration: Thomas Molén

”Många på universiteten borde göra något annat”

Författaren David Goodhart skapade referensbegreppen anywheres–somewheres – varsomhelstare och någonstansare – för att synliggöra förändringar hos väljaropinionerna i väst. Han har förlorat vänner på grund av brexit och skriver på en ny bok som driver tesen att de kognitivt smarta får för stor plats i samhället.

Uppdaterad
Publicerad

Somliga begrepp har en förmåga att fästa. David Goodharts bok ”The road to somewhere” (2017) tillförde ytterligare ett analysverktyg till den fråga som upptagit mångas tankar under de senaste åren: hur ska man förstå väljarrörelserna, flykten från de traditionella höger- och vänsterpartierna till rörelser och politiker som ofta etiketteras populister?

Goodhart beskriver de politiska svängningarna som har skett i västvärlden som en reaktion på att fjärdedelen av befolkningen som utgör varsomhelstarna (anywheres) i alltför hög grad har dominerat den politiska agendan.