Hela denna artikel är en annons

”De små justeringarna ger de stora effekterna”

Digitala verktyg ger i dag lantbrukare möjligheten till kontroll över sina gårdar – vilket ger värdefulla insikter för bättre beslut och ökad lönsamhet.

– Tekniken skapar förutsättningar att anpassa sig efter naturens föränderlighet, både kort- och långsiktigt, säger Anna Hermansson på DataVäxt.

Över hälften av de svenska lantbrukarna oroar sig i dag över gårdens ekonomi. Något som är förståeligt. Lantbruket skiljer sig från andra branscher genom att det är de yttre faktorerna, som årstider och vädervariationer, som ofta dikterar reglerna för den enskilde företagaren. Det gör att analyserna för vad lantbrukaren gör, och hur det långsiktigt påverkar resultatet, också blir mer komplexa.

– Det har hänt mycket inom jordbruket, och det som var görbart för 50 år sedan kanske inte är möjligt i dag. Många lantbrukare har i dag större arealer att sköta om, och det man tidigare kunde överblicka på ett pappersark kräver idag bättre lösningar, säger Anna Hermansson, marknadskommunikatör, DataVäxt.

Bollplank utifrån mål

Digitalisering, utveckling och innovation har lett till hjälpmedel som i dag ger lantbrukaren full kontroll över gården. Med en bra datainsamling och rätt verktyg för att hantera datan kan lantbrukare kontrollera den dagliga driften, hitta flaskhalsarna i verksamheten, och genom bättre beslut, öka lönsamheten.

– Då varje gård är unik är vårt jobb att vara ett bollplank för att hjälpa lantbrukare att matcha sina behov med rätt verktyg. Det kan vara väldigt individuellt och beroende på vilken typ av verksamhet man driver och vilka mål man har, det finns inte ”en lösning” för alla.

EXTERN LÄNK: Vill du komma igång med DataVäxt? Testa kostnadsfritt i tre månaderodling.datavaxt.se

Hur mycket gödsel bör användas?

Autostyrning och precisionsodling, med hjälp av GPS och sensorer, är exempel på teknik som på senare år blivit en stor trend inom jordbruket. Sensorer används bland annat för att mäta kvävehalten i grödan, vilket ger värdefull information om hur mycket näring grödan kan ta upp och därmed hur mycket gödsel som bör användas för ett specifikt område.

– Timing är viktigt och tekniken skapar förutsättningar att anpassa sig efter naturens föränderlighet, både kort- och långsiktigt. Lantbrukaren drivs av att förbättra och utvecklas i den egna verksamheten, men är samtidigt ansvarig för att producera mat – och till allt fler i framtiden. Tekniken ger nya verktyg och bidrar till att lätta bördan.

Ger stora effekter för gården

Växtodlingsprogrammet DataVäxt är ett effektivt och lättanvänt digitalt verktyg för planering, dokumentering och analysering av växtodlingsgårdar. Programvaran finns även som app vilket ger flexibilitet och trygghet då all data som man matat in också lagras i molnet.

– Vi har sett att det ofta är de små justeringarna som också på sikt ger de stora effekterna för en gård. All fakta, kunskap och erfarenhet man samlar på sig under åren blir tillsammans ett ovärderligt beslutsunderlag för verksamhetens framtida utmaningar, avslutar Anna Hermansson.

EXTERN LÄNK: Vill du komma igång med DataVäxt? Testa kostnadsfritt i tre månaderodling.datavaxt.se
EXTERN LÄNK: Läs mer om DataVäxt härodling.datavaxt.se
Annons
Annons
Annons