X
Annons
X

De säger sig tala för muslimerna men menar islam

Vem talar för muslimerna? I söndagens SvD mötte vi en rad människor, som alla var muslimer på sitt eget sätt, och inte alls någon homogen grupp. I
Dagens Nyheter påminde samtidigt Dilsa Demirbag Sten, Sveriges kanske mest ihärdiga försvarare av individen snarare än kollektivet som utgångspunkt för integrationsdebatten, om att islamister ”har fått tolkningsföreträdet för muslimer i det politiska och offentliga rummet.”

Resonemanget anknyter till vad journalisten Evin Rubar visade i SVT-dokumentären
Slaget om muslimerna. Samhället har ofta sett religiösa organisationer som företrädare för alla dem som kallas muslimer, trots att dessas ledare kan antas ha en betydligt mer dogmatisk religionssyn än det kollektiv de säger sig företräda.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X