Annons
X
Annons
X

De rödgröna har enats om sin EU-politik

De rödgröna har enats om en gemensam EU-plattform, där allt från en gemensam bekämpning av ungdomsarbetslösheten till gränsöverskridande brottsbekämpning ska ingå.

Nuvarande EU-ministern var snabbt ute och kritiserade Socialdemokraterna för att köra över sina rödgröna kollegor.

[object Object]
EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) kritiserar socialdemokraterna för att köra över sina rödgröna kollegor. Foto: SCANPIX

De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har lyft fram tio punkter i vilka de sammanfattar sin gemensamma EU-politik. Det handlar om allt från hur ungdomsarbetslösheten ska minskas till att man betonar att EU-länderna ska ta ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet.

Trots de rödgröna partiernas tidigare oenighet kring EU, slår man nu fast att ”EU är en central arena som ger Sverige möjlighet att tillsammans med andra finna gemensamma lösningar på gränsöverskridande problem” och har lyckats enas inom en rad områden som EU:s utvidgning, som man vill ska fortsätta, klimatfrågan, arbetsrätt och diskriminering.

När det gäller arbetslösheten vill de rödgröna att EU-länderna ska utarbeta en plan för hur ungdomsarbetslösheten ska halveras till 2015, även om man betonar att den ekonomiska politiken i första hand bör förbli en uppgift för medlemsstaterna.

Annons
X

Även när det gäller brottsbekämpning vill de rödgröna enligt plattformen stärka det EU-överskridande arbetet.

I slutet av skrivningen kommer dock ett tydliggörande kring hur tre olika partier fått ihop en gemensam plattform: ”Våra tre partier har i vissa delar olika syn på EU, men vi är överens om att en rödgrön regering ska arbeta aktivt och ansvarsfullt för att EU:s politik ska bli mer solidarisk, jämställd, miljövänlig och demokratisk”.

Men nuvarande EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) fräschade snabbt upp rapporten ”Rödgrön röra i EU-politiken” när de rödgrönas EU-plattform blev offentlig i media idag. På en rad punkter vill Birgitta Ohlsson och Folkpartiet bevisa att de rödgrönas EU-politik i själva verket är Socialdemokraternas.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Enligt Birgitta Ohlsson är det största problemet med de rödgrönas EU-politik det faktum att ett av partierna, Vänsterpartiet, inte ens vill vara med i EU och att både V och MP röstade emot Lissabonfördraget.

  70 procent av V:s väljare stöder det här och nu har man helt kört över sitt eget parti, säger Birgitta Ohlsson och talar om en socialdemokratisk tvångströja för Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

  De rödgrönas olika syn på EU tror hon gör att man i praktiken inte kommer att lyckas driva någon enad EU-politk.

  Men Lena Hjelm Wallén (S) som sitter i den rödgröna utrikesgruppen, tycker inte att det är ett problem att Vänsterpartiet helst vill gå ur EU.

  – Alla partier är medvetna om att när man ska skriva en regeringsplattform, då måste man utgå ifrån hur det ser ut idag, inte bara önska att det skulle vara annorlunda. Vänsterpartiet kan inte önska bort EU, man får acceptera det, även Lissabonfördraget. Det gjorde att vi inte hade så särskilt svårt att komma överens, säger hon.

  Enligt Lena Hjelm Wallén handlar det därför inte heller om så stora uppoffringar för något av partierna.

  – Även de som är emot EU tycker ju att när vi väl samarbetar inom EU så ska vi självklart ha ut så mycket som möjligt av det.

  Att det skulle vara Socialdemokraterna som helt styrt inriktningen på EU-politiken, håller hon inte med om.

  – Vi socialdemokrater har självklart utgått från vårt EU-medlemskap, men det har de andra partierna gjort också. Det har inte varit särskilt svårt att prata oss samman kring vad vi vill i de olika delarna.

  Finns det någon punkt i EU-politiken där Socialdemokraterna tvingats ge vika?

  – Nej, jag känner inte att vi har behövt ta bort någonting som vi tidigare har stått för. Kanske att det i vårt eget partikongressmaterial är ännu starkare skrivningar kring hur positivt vi ser på EU. Men när det gäller direkta åtgärder tycker jag att allt är med som vi vill ha med, säger Lena Hjelm Wallén.

  Annons
  Annons
  X

  EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) kritiserar socialdemokraterna för att köra över sina rödgröna kollegor.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X