De privata aktörerna missgynnas

Kommunerna gynnar systematiskt den egna äldreomsorgen. Exempelvis kompenseras för högre löner men detta gäller inte de privata vårdgivarna. I förlängningen hotar ojämlika villkor de äldres valfrihet, skriver åtta vårdföretagare gemensamt.

Under strecket
Publicerad
Vi måste ha en chans att konkurrera på lika villkor, skriver artikelförfattarna.

Vi måste ha en chans att konkurrera på lika villkor, skriver artikelförfattarna.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
Annons

Svensk äldreomsorg står inför stora utbyggnadsbehov. Det följer med att vi får en åldrande befolkning på grund av att allt fler lever längre och att fyrtiotalisterna snart börjar efterfråga äldreomsorg. Dessutom kommer de förväntningar som finns hos äldre i samhället att kräva utveckling av omsorgen på flera plan. Samtidigt kommer den framtida arbetskraften att kräva utveckling av arbetsvillkoren.

Vi står således inför en omfattande rekryteringsutmaning, både vad gäller omfattningen av den arbetskraft som behövs och förändringar som dessa medarbetare kräver – en utmaning som alla inblandade parter måste ta på allvar. I dag samarbetar allt fler kommuner med privata aktörer för att klara kraven på verksamheterna och för att kunna möta den kommande efterfrågan.

Annons
Annons
Annons