”De nya reglerna måste följas upp”

Under strecket
Publicerad
Annons

Effekterna av medfinansieringen - arbetsgivarnas ökade kostnader för sjukfrånvaron - borde följas upp. Regeringen bör tillsätta en grupp som består av arbetsmarknadens parter, forskare och politiska aktörer, enligt TCO.
En av gruppens uppgifter ska vara att undersöka om medfinansieringen innebär att arbetsgivarna inte anställer personer med nedsatt hälsa i samma utsträckning som tidigare.

– Det finns en risk för att medfinansieringen leder till att tröskeln till arbetsmarknaden höjs för arbetstagare med tillfälligt eller permanent nedsatt hälsa eller arbetsförmåga, säger Roger Mörtvik, TCO:s samhällspolitiska chef.
Den nationella gruppen skulle också vara en utmärkt möjlighet för parterna att återuppta de diskussioner om ohälsan som förekom i de trepartssamtal om sjukfrånvaron som havererade för några år sedan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons