Annons
X
Annons
X

De mobbade tvingas flytta

En tredjedel av alla mobbade elever får själva lämna skolan när lärarna inte lyckas stoppa mobbingen, visar SvD:s granskning. ”Det brister i alla led”, ­säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) som efterlyser större civilkurage bland vuxna.

SvD har tittat på de fall från 2010 där Barn- och elevombudet, BEO, kritiserar skolor för brister i hanteringen där elever utsatts för kränkande behandling. I 21 av 66 fall har eleven som utsatts för mobbningen bytt skola. I två av fallen har rektorn, enligt anmälningarna, uppmanat den mobbade att flytta. Bara i fyra av fallen har skolan flyttat på elever som utsatt andra för mobbning.

–Jag blir upprörd i själen när jag hör att mobbningsoffret väljer att flytta och att skolan uppmanar till det. Det är ett stort misslyckande för skolväsendet att de här eleverna inte får den stöttning de behöver. Den mobbade måste kunna känna sig trygg. Det är ett krav, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

I gårdagens SvD efterlyste Barn- och elevombudet Lars Arrhenius en skärpning av lagstiftningen som redan nu gör skolorna skyldiga att agera mot mobbning. Om kriterierna har uppfyllts kan skolan inte krävas på skadestånd, oavsett resultat. Därför vill BEO att det införs en tidsgräns på mellan tre och sex månader för hur lång tid skolan ska få på sig för att få ett stopp på mobbningen.

Annons
X

–Jag utesluter inte ytterligare lagskärpningar, samtidigt ser vi här att de skärpningar vi redan gjort inte ens utnyttjas. Vuxenvärlden i skolan och runt omkring måste visa större civilkurage. Det handlar om att upptäcka, förebygga, säga ifrån och vidta åtgärder. Det brister i alla stegen. Man är rädd för att ingripa och för oprofessionell för att upptäcka mobbningen, säger Björklund.

Enligt Jan Björklund är det viktigaste nu att utreda vilka metoder som fungerar bäst för att förebygga mobbning, att utbilda på det området och slutligen att få den enskilda skolan att ta större ansvar. Skolinspektionens rapporter från skolorna måste följas upp ordentligt med snabbare reaktioner.

Åsa Landberg är psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen. Enligt henne reagerar barn värdigt olika på att byta skola.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – En del barn flyr mot sin vilja. De skulle vilja vara kvar, för de vill inte lämna de vänner de ändå har på skolan och de upplever det som ett väldigt svek och en stor sorg att tvingas byta. För andra är det en bra lösning. De kommer till ett nytt sammanhang och får kompisar och lärare som de trivs med.

  Sveriges elevråd, Svea, anser att det är i det förebyggande arbetet mot mobbning som det brister. Många skolor har fått kritik för att inte låta eleverna vara med och utforma likabehandlingsplaner. Organisationen tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och utforma en gemensam målbild.

  –Det är ett ledarskapsproblem framförallt på rektorsnivå. Rektorerna saknar kompetens och de vet inte hur man genomför stora demokratiska processer, säger Svea förbundsordförande Tobias Jobring.

  Enligt läroplanen är rektorn ansvarig för ”skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda”.

  Förra året fick Skolinspektionen in 2260 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Hälften av alla ärenden gällde kränkande behandling. Storstäderna utmärker sig bland de anmälda skolorna och en stor majoritet av anmälningarna kommer från grundskolan.

  Fler pojkar än flickor anmäler kränkningar i skolan, enligt BEO. I 14 procent av fallen berättar eleverna om kränkningar från både andra elever och personal.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X