Annons

De metoder vi använde är väl beprövade

Publicerad

REPLIK | Ulf Bjereld och antisemitismen
Både temat och resultaten i den studie av antisemitiska attityder som Forum för levande historia och Brå nyligen publicerade har väckt rabiata protester hos några statsvetare vid Göteborgs universitet.
Ulf Bjereld (SvD Brännpunkt 17/3) samt två av hans kollegor har, under skenet av att diskutera metodfrågor, sökt misstänkliggöra studien och ta död på debatten. Vi vill anföra följande:
”Den metod som använts i undersökningen är beprövad och används ofta inom svensk och internationell attitydforskning.
”Fördomar och stereotyper är per definition kollektiviserande och kan inte undersökas med frågor som syftar på individer. I de studier av attityder till invandring som genomförts vid Bjerelds institution används termerna ”invandrare” och ”utlänningar” i påståendena.

Av oklara skäl ses dessa kollektiviseringar som mindre problematiska än de som gäller judar. Av Bjerelds inlägg framgår även att termen ”muslimer” duger, åtminstone när man vill hävda att
inställningen till judar är ”ett betydligt mindre problem” än den mot muslimer.
”Anklagelsen att frågor om grupper bidrar till att sprida eller befästa fördomar är lika vanlig som grundlös - ingen har lyckats bevisa att så är fallet.
”Bjerelds påstående att det enda sättet att inte ge uttryck för kollektiviserande uppfattningar om judar är att inte delta i studien är en försåtlig förvrängning.
De som inte håller med om ett påstående kan ta avstånd från det, vilket också många gjort på flertalet påståenden. De kan även helt låta bli att besvara det, vilket i genom-snitt 2-3 procent av de svarande gjort.
Att hävda att bortfallet om cirka 40 procent skulle ha orsakats av kollektiviserande påståenden är illvillig desinformation. Enligt SCB är bortfallet vid alla postenkätunder-sökningar 35-45 procent beroende på tema.
”Göteborgsgruppens mantra att inga ”nivåskattningar” kan göras i attitydundersökningar, endast jämförelser mellan olika kategorier av svarande eller mellan mätningar vid olika
tidpunkter, är dunkelt.

Annons
Annons
Annons
Annons