Annons

”De mekanismer som M hyllar ökar segregationen”

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Jonas Attenius och Karin Wanngård.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Jonas Attenius och Karin Wanngård. Foto: TT

Problemet ligger i sättet vi sedan tre decennier tillbaka styr och finansierar skolan på. Det skriver S-politikerna Katrin Stjernfeldt Jammeh, Jonas Attenius och Karin Wanngård i en slutreplik till L och M.

Under strecket
Publicerad

Det gläder oss att se kommunpolitiker från olika partier ta efter vårt exempel (SvD 26/5) och i repliker på vår text ge sin syn på hur svensk skola bör utvecklas framöver. Särskilt välkommet är att företrädare för Liberalerna (27/5) så tydligt ställer sig bakom flera av förslagen i Björn Åstrands utredning ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Alla vi som vill se en mer likvärdig skola, där varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lära, har nu ett stort och viktigt arbete att göra för att skapa brett stöd för dessa reformer i riksdagen.

Mindre hoppfullt var det att läsa inlägget från fem moderata skolpolitiker från kommuner i Stockholmsområdet (28/5). Den klockartro på marknadens och konkurrensens saliggörande kraft som kommer till uttryck i texten illustrerar närmast övertydligt de ideologiska skiljelinjer som finns i synen på skolan.

Annons
Annons
Annons