De mäter fiffigt men misslyckas

Under strecket
Publicerad
Annons

Finns det hjältar i baseball? Och kan man lita på samhällsvetenskapen?
Samhällsvetenskapen undersöker sociala skeenden med hjälp av teorier. Den tar sikte på beteenden och preferenser och vill fånga våra drömmar, planer och handlingar med matematik. Vi ges klass- och grupptillhörighet och antas ha något väsentligt gemensamt med andra som placeras i samma kategori.
Vänsterns dröm är att använda detta för att manipulera samhället mot allt högre nivåer. När mindre upplysta individer ställer sig i vägen för reformer används den vetenskapliga legitimiteten som argument för tvång.
Men äger samhällsvetenskapen någon tyngd? Frågan leder över till baseball, populärare här i USA än vad fotboll och hockey är i Sverige.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons