Annons
X
Annons
X

De kreativa måste kunna tjäna mer

Förra veckan korades Klas Lindberg till årets kock. Årets tävling visade vilken hög klass den svenska kockeliten håller. Men många av de duktigaste och mest lovande medarbetarna lämnar branschen i förtid på grund av att vårt löneavtal belönar orutin i stället för goda prestationer. Vi riskerar att gå miste om våra kommande branschstjärnor, skriver Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.

[object Object]
Årets kock blev Klas Lindberg som fick utmärkelsen den 25 januari. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | RESTAURANGER

Ett löneavtal som prioriterar goda prestationer framför ingångslöner kommer att ge positiva effekter på lång sikt.
Eva Östling Ollén och Pontus Sjöstrand

Besöksnäringen ska bli en framtidsnäring som skapar tillväxt och arbetstillfällen. För att detta skall ske måste vi, fack och arbetsgivare gemensamt, skapa en ny inriktning på vårt löneavtal. Gör vi inte det kommer branschens möjligheter att attrahera kompetenta medarbetare att begränsas. Goda prestationer, engagemang och kreativitet ska löna sig, det är arbetsgivare och fack överens om.

Trots detta har vårt löneavtal under lång tid haft en utformning som inneburit att höjda ingångslöner prioriterats på bekostnad av möjligheterna att belöna goda prestationer. Denna utveckling kan inte fortsätta – en gemensam målbild av branschens behov måste skapas – i ett nytt löneavtal.

Annons
X

Ingångslönen i hotell- och restaurangbranschen är en av de högsta i näringslivet, cirka 18 000 kronor, nästan 2000 kr mer än vad man betalar inom industrin. Löneskillnaden mellan den nyanställde och den som jobbat länge i branschen är mycket liten. Skillnaden har dessutom minskat kraftigt i branschen under de sista 10 åren. År 2000 var ingångslönen 80 procent av genomsnittslönen, år 2010 var den 90 procent. Man tjänar, jämfört med andra branscher bra i början av yrkeslivet, men om man stannar kvar relativt allt sämre – är det en utveckling som skall fortsätta?

Det måste vara möjligt att göra lönekarriär även inom hotell- och restaurangbranschen. För en 20-åring som saknar utbildning eller erfarenhet från hotell-och restaurangbranschen är cirka 18 000 kronor i ingångslön en relativt hög lön. Däremot har 30-åringen, som efter tio år i yrket bara tjänar marginellt mer skäl att vara missnöjd. Nivån och utvecklingen av ingångslönerna tar en stor del av det befintliga löneutrymmet. Det hindrar arbetsgivarna från att satsa tillräckligt på högre löner till de som jobbat hårdast och presterat bäst. Våra medlemsföretag vill satsa på de medarbetare som utvecklats i sin yrkesroll, i stället för på de som precis börjat utan någon erfarenhet. De vill satsa på dem som vill stanna och bli duktiga på yrket, i stället för på dem som bara jobbar en kort tid i branschen. Besöksnäringen skall inte enbart vara en genomgångsbransch.

Ett löneavtal som prioriterar goda prestationer framför ingångslöner kommer att ge positiva effekter på lång sikt. Branschen kan då behålla duktiga medarbetare, vilket är bra ur flera synvinklar. Kompetenta och motiverade medarbetare hittar alltid nya sätt att lösa sina arbetsuppgifter effektivare. Dessa medarbetare lär i sin tur upp yngre och oerfarna medarbetare. Företagens lönsamhet ökar och lönsamma företag kan nyanställa och betala högre löner.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kan vi gemensamt förändra löneavtalen i denna riktning så kommer dessutom fler personer att ges möjligheter att komma in i branschen. Höga ingångslöner gör det svårt för unga att ta sig över tröskeln för att få ett jobb i branschen. Med en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i Europa måste detta vara en prioriterad fråga för alla aktörer. Lyckas vi inte är risken stor att många i denna generation aldrig kommer att få ett jobb.

  För att ytterligare underlätta inträdet till vår bransch vill vi ha en form av yrkesintroduktion (lärlingsplatser) i våra avtal. Detta ger företagen en möjlighet att erbjuda unga människor ett första jobb i branschen utan att behöva ta för stora ekonomiska risker. En investering för framtiden skall bära sig för både företagen och de anställda.

  Parterna inom den konkurrensutsatta industrin har satt det vedertagna märket vilket ger en given karta för efterföljande sektorer. Detta får dock inte hindra våra gemensamma ambitioner kring dessa lönestrategiska frågor som är viktiga för branschen på lång sikt. Det är alltid i företagen som de ”riktiga jobben” finns och vi vill vara med att utveckla vår bransch med tillväxt, ökad lönsamhet, bra villkor och fler i arbete.

  EVA ÖSTLING OLLÉN

  vd SHR

  PONTUS SJÖSTRAND

  förhandlingschef SHR

  Annons
  Annons
  X

  Årets kock blev Klas Lindberg som fick utmärkelsen den 25 januari.

  Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X