Annons
X
Annons
X

De har domedagsvisionen och de har kritiken

MILJÖPARTIET | VI VET ATT DE GILLAR VINDKRAFT

Stockholmarnas cyklande har gått upp med 50 procent på tio år. Entusiasterna som vintercyklar har ökat ännu mer, enligt en studie som refererades i Ekot igår.

En gammal bild av Kina är gator befolkade av enbart cyklar. Så där ser det ju inte ut längre, det vet vi. På gatorna i Peking trängs idag bilarna, med allt vad utsläpp det innebär. Saker och ting förändras på tio år, här som där.

Är det moraliskt försvarbart att satsa på klimatprojekt i andra länder? Det var frågeställningen i P1 Morgon igår. När Sverige finansierar byggen av till exempel vattenkraft i Kina tillgodoräknar vi oss ”klimatvinster” och kan därigenom fortsätta släppa ut koldioxid i Europa. I studion debatterade miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand med handelsminister Ewa Björling och inte helt förvånande ställde sig Wetterstrand negativ till de svenska satsningarna i Kina.

Annons
X

En viss del av kritiken mot projekten är det svårt att komma undan. Som Sveriges Radio har visat i ett reportage nyligen så är samarbetsprojekt med kinesiska myndigheter inte helt lätta att genomföra på det sätt som kanske vore önskvärt. Det finns all anledning att ifrågasätta det hundraprocentiga stöd som uttryckts från de kineser som tvingats flytta för att ge plats åt vattenkraftsbyggen. Sannolikt är de inte alla så nöjda som de sagt sig vara – även om de alla får betalt för omställningen.

Samtidigt vet miljöpartiet lika väl som alla andra att vi i Sverige tampas med problemets motsats. Här mal kvarnarna långsamt. Framåtsyftande satsningar står ofta still länge, på grund av långa miljöprövningstider och överklaganden.

Men frånsett den tröga byråkratin. Är det verkligen ett problem att Sverige klimatsatsar utomlands? Att döma av en kritisk rapport, signerad mp, som avlevererades igår, är det så.

Tongångarna är tydligt ”klimatnationalistiska”. Att satsa utanför Sverige betecknas som att ”smita undan” sitt ansvar.

Alltså. Sverige står för cirka 0,18 procent av de globala växthusgasutsläppen. Om så varenda svensk hakade på trenden att cykla året om hade det inte räckt. Klimatet behöver satsningar också utsocknes. Särskilt sådan som ersätter kolkraft. Mp har domedagsbrillorna. De har den mullrande kritiken. Men politiken?

Vad ogillar mp? Jo, vattenkraft, torv, kärnkraft och satsningar utomlands. Fundera på hur de då har tänkt genomdriva sina stolta utsläppsmål. Jo, med vindkraft. Jag tippar att förfarandet skulle bli något kinesiskt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X