De flesta hushåll klarar höjningar av boräntan

Under strecket
Publicerad
Annons

Bara en liten grupp, 6 procent, har belånat sitt hus eller bostadsrätt med upp till 100 procent av bostadens marknads-värde.
Det framgår av en Temo- undersökning som Nordea låtit göra. 758 personer som äger sitt boende har telefonintervjuvats - det motsvarar 140 000 hushåll i landet.
Den stora majoriteten av bostadsägarna har lånat 30-40 procent av boendets marknadsvärde. De flesta bostadsägare säger sig inte ha räknat på vad en räntehöjning skulle innebära för det egna hushållet.

– Det är kanske inte så bra, säger Nordeas familjeekonom Anna Bäckström.
Å andra sidan är de flesta låntagare unga personer som i sina kalkyler, när de tog lånet, räknade in en ränteuppgång. Dess-utom har de flesta en mix av bundna och rörliga räntor som gör lånandet tryggare.
De allra flesta, 77 procent av låntagarna, tror att det kommer en ränteuppgång under den närmaste tiden.
20 procent av de som äger sitt boende kan tänka sig att öka på lånebördan ytterligare. I så fall kommer pengarna att gå till förnyelse av hemmet

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons