X
Annons
X

De flesta elever positiva till kameror

Nio av tio gymnasieelever vill tillåta kameraövervakning på den egna skolgården. Trots det säger kammarrätten nej till två gymnasieskolor i Stockholm att använda övervakningskameror inomhus. Lagen behöver därför ses över, skriver Svenska Stöldskyddsföreningen.

Frågan om kameraövervakning i våra skolor behöver åter diskuteras. Kammarrätten har sagt nej till att två gymnasieskolor i Stockholm får använda övervakningskameror inomhus under skoltid på grund av att det innebär för stort intrång i elevernas personliga integritet. Samtidigt har inbrott, stölder och skadegörelse i det närmaste upphört sedan skolorna satte upp övervakningskamerorna. Undersökningar visar att ungdomarna är positiva till kamerorna ur ett trygghetsperspektiv och att de inte ser intrånget i integriteten som allvarligt. Förslaget till ny kameralag bör därför ses över ytterligare.

Nio av tio gymnasieelever skulle tillåta kameraövervakning på den egna skolgården och på vissa platser inomhus i skolan, under förutsättning att det inspelade materialet hanteras på ett kontrollerat sätt. 70 procent av föräldrar till gymnasieelever skulle tillåta kameraövervakning på den egna arbetsplatsen under motsvarande förutsättningar. Det visade en undersökning från sommaren 2009 genomförd av Demoskop på uppdrag av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. I undersökningen intervjuades 1000 gymnasieelever i åldern 16-19 år och 1000 föräldrar till gymnasieelever i samma ålder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X