Ulf Eriksson:De döda bryr sig om vad du gör i ditt liv

Medan våra förfäder var måna om vad framtida generationer skulle utveckla ur deras prestationer lägger vi, i rädslans och uppmärksamhetens kultur, större och större vikt på att se och bli sedda. Det gör oss till historiens mest ensamma människor.

Under strecket
Publicerad
Annons

I äldre samhällsformer var det ett privilegium att se utan att vara sedd. Lokala hövdingar med sina informanter, kungar som ibland färdades inkognito för att se hur folket levde bildade en blickandets pyramid, krönt av treenighetens allseende gudsöga. I motsvarande mån var det en skam och ett straff att vara sedd utan att själv se den som såg en. De bevakade fångarna i det benthamska panoptikonfängelse som Michel Foucault beskrev brukar användas som illustration av den överblickande makten och dess allians med ett människofientligt förnuft.
I dag förs en intensiv debatt om övervakningens risker. Inom alltfler områden syns vi i kameror och lämnar spår efter oss i cyberrymden. Det finns anledning att känna oro över detta, men saken har också en annan, eller undre sida.
Som den spanske filosofen Daniel Innerarity bedömer det i sin nya studie La sociedad invisible (Det osynliga samhället, Espasa 2004, 227 s), lyder inte relationen mellan makten och seendet under riktigt samma logik som förr. Dagens
mäktiga ägnar sig mer åt att synas utan att själva se. De övervakningstekniker man sanktionerar med hänvisning till den medborgerliga tryggheten är opersonliga. Snart sagt allt och alla registreras, men dessa data lagras bara i väntan på att något brott skall begås. Först då blir blicken på oss mänsklig: så länge vi beter oss lagligt förblir vi osedda.
För folkflertalet är det emellertid också så att vi alla ingår i en blickandets och uppmärksamhetsjaktens kultur som saknar historiskt motstycke. Nästan alla kulturyttringar utom litteraturen och musiken har en bas i ett seende som förutsätter att vår uppmärksamhet strömmar genom blicken till en bild eller situation andra har skapat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons