De borgerligas mentala handikapp

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen Reinfeldt har med FRA-lagen lagt en snara runt sin egen hals. Inte minst många borgerliga sympatisörer är arga och chockade efter genomtrumfandet av lagen. Hur är det möjligt att en borgerlig regering, som ska värna om individernas frihet, ens kommer på tanken att rösta igenom en integritetskränkande övervakningslag som går längre än vad som finns i andra jämförbara länder?

Göran Eriksson är något viktigt på spåren när han noterar att Fredrik Reinfeldt i slutfasen av dramat om FRA-lagen gjorde regeringsdugligheten till ett huvudnummer i debatten med oppositionen. Här gällde det att visa sammanhållning och handlingskraft, och då dög det inte längre att spela rollen av en ”lyssnande” statsminister. I stället axlade han manteln av den dådkraftige skepparen som pekar med hela handen och kommenderar besättningen på skutan att lyda order (SvD 17/6).

Att demonstrera sin regeringskompetens är en av två överordnade principer för regeringen Reinfeldt. Den har sin grund i erfarenheterna av de borgerliga regeringarna 1976-82 och 1991-94, vilka fallerade mycket beroende på interna motsättningar. Under Thorbjörn Fälldins ledning sprack regeringen på kärnkraftsfrågan, under Carl Bildts på Öresundsbron. Socialdemokraterna försatte inga tillfällen att utmåla de borgerliga som hopplöst splittrade och oförmögna att regera.

Annons
Annons
Annons