Annons

”De borgerliga hot mot jämställdheten”

Efter snart fyra år av borgerligt styre är Sverige mer ojämställt än tidigare. Vårdnadsbidraget, subventionerade hushållsnära tjänster och införandet av en liten jämställdhetsbonus är ett hån mot alla som vill se ett jämställt Sverige. Det skriver Claes Borgström, Socialdemokraternas talesman i jämställdhetsfrågor.

Under strecket
Publicerad

Den borgerliga alliansen har positionerat sig som en av Europas mest konservativa regeringar. Det finns ingen koppling mellan de ambitioner som moderaterna har sagt sig ha gällande jämställdhet och den totala frånvaron av förslag i deras konkreta politik.

En av de största utmaningarna som en rödgrön regering måste anta, är konkreta förslag för att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Att kvinnors arbete fortfarande värderas lägre än mäns är orimligt. Det är oursäktligt att regeringen inte presenterat ett enda förslag som syftar till att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Istället har man genomfört förändringar som ökar ojämställdheten.

Annons
Annons
Annons