Inger Enkvist:De bakom förstörelsen har inga svar

Inger Enkvist
Foto: Staffan Löwstedt
Under strecket
Publicerad
Annons

Den franska skolan har utsatts för experiment som liknar de svenska, fast de i Frankrikes fall inte började förrän på 1980-talet. Då infördes lärarhögskolor, pedagogikinstitutioner och läroplaner ungefär som dem vi känner till i Sverige i dag. Den franska ”republikanska” skola som tidigare gav en god intellektuell bas åt alla och bidrog till integration, har med den nya pedagogiken fått snabbt ökande problem, framför allt i storstädernas ytterområden. En tung kritiker är matematikern Laurent Lafforgue, en briljant forskare som fått Fieldsmedaljen, det som brukar kallas Nobelpriset i matematik.

Lafforgue är en av dem som inbjudits till en berömd serie av förhör som organiserades i franska senaten 2015 för att undersöka vad som gått fel med fransk utbildning. Han inledde med att understryka hur mycket hans familj har den tidigare offentliga franska skolan att tacka för och hur häpen och förfärad han känner sig inför att denna har förstörts inifrån av pedagoger och politiker. Han ser problemen som så stora att han numera ägnar en del av sin tid åt skolfrågor. Han är övertygad om att det inte går att lappa och laga det nuvarande systemet utan att man måste göra något genomgripande. Han är alltså matematiker men betonar betydelsen av språket som bas för alla ämnen. Här några av hans förslag:

Annons
Annons
Annons