X
Annons
X

Pelle Snickars: Datorn sätter skriften på undantag

Läs mer om Digital kultur: Analys

Det berättas att Marshall McLuhan, tv-mediets store utforskare, lär ha skaffat sig en tv-apparat mycket sent. Skriva, resonera och tänka om television gick an – men att titta på tv var trist. I det privata var McLuhan alltid misstänksam mot tv-mediet­, ibland till och med fientligt inställd mot detta efterkrigstidens ledmedium.

Att en medieteoretiker av McLuhans rang hemmavid i soffan inte intresserade sig för sitt studieobjekt kanske för­vånar. Men bland mediehistoriens titaner är han inte ensam. "Varför har ni ingen tv, herr Luhmann­?", lär en gång en radiojournalist ha frågat medie- och system­teoretikern Niklas Luhmann. "Därför att när jag har tid att titta så visas nästan aldrig­ något som intresse­rar mig", svarade han, "men jag har inget principiellt emot mediet­." Luhmann­ lär nu ibland ha tittat på tv, framför allt under­ ensamma hotellkvällar på sina många föreläsningsresor. Men precis­ som med McLuhan­ kan man fråga sig hur en akademiker som inte hade någon­ tv-appa­rat hemma sociologiskt kunde beskriva detta medium som en grundläggande kommunikationsform för männi­skans för­hållande till omvärlden. "Vad vi vet om världen, vet vi genom våra massmedier", slog ju Luhmann­ aforistiskt fast i sin bok "Realität der Massen­medien". I en andra upplaga preciserade han sig kunskaps­teoretiskt så till den grad att han framhöll att världen så som vi känner den – känner vi enbart genom våra mass­medier. För Luhmann var detta inte någon koketterande kritik, snarare­ handlade det om ett grundläggande misstro mot alla former av medialt förmedlad kunskap. I synnerhet tv-mediet­ var ett slags kommunikativt filter­ som fabricerade "verklighet" – en tele­visuell medierings­instans som ingen tittare­ undkom. Till och med sociologerna, påtalade Luhmann om sina kollegor, vilka förlitar sig på sina empiriska metoder, vet fortfarande "bara vad de vet – och vad de inte vet – genom massmedierna."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X