Annons

Pelle Snickars:Datorn sätter skriften på undantag

Mediefilosofen Vilém Flusser fruktade tidigt att datorerna skulle komma att slå ut skriftkulturen, vilket kan tyckas besannas av utvecklingen av operativsystem som Windows Vista och Mac OSX. I en ny bok presenterar Thomas Karlsohn hans tankegångar.

Under strecket
Publicerad

Det berättas att Marshall McLuhan, tv-mediets store utforskare, lär ha skaffat sig en tv-apparat mycket sent. Skriva, resonera och tänka om television gick an – men att titta på tv var trist. I det privata var McLuhan alltid misstänksam mot tv-mediet­, ibland till och med fientligt inställd mot detta efterkrigstidens ledmedium.

Att en medieteoretiker av McLuhans rang hemmavid i soffan inte intresserade sig för sitt studieobjekt kanske för­vånar. Men bland mediehistoriens titaner är han inte ensam. ”Varför har ni ingen tv, herr Luhmann­?”, lär en gång en radiojournalist ha frågat medie- och system­teoretikern Niklas Luhmann. ”Därför att när jag har tid att titta så visas nästan aldrig­ något som intresse­rar mig”, svarade han, ”men jag har inget principiellt emot mediet­.” Luhmann­ lär nu ibland ha tittat på tv, framför allt under­ ensamma hotellkvällar på sina många föreläsningsresor. Men precis­ som med McLuhan­ kan man fråga sig hur en akademiker som inte hade någon­ tv-appa­rat hemma sociologiskt kunde beskriva detta medium som en grundläggande kommunikationsform för männi­skans för­hållande till omvärlden. ”Vad vi vet om världen, vet vi genom våra massmedier”, slog ju Luhmann­ aforistiskt fast i sin bok ”Realität der Massen­medien”. I en andra upplaga preciserade han sig kunskaps­teoretiskt så till den grad att han framhöll att världen så som vi känner den – känner vi enbart genom våra mass­medier. För Luhmann var detta inte någon koketterande kritik, snarare­ handlade det om ett grundläggande misstro mot alla former av medialt förmedlad kunskap. I synnerhet tv-mediet­ var ett slags kommunikativt filter­ som fabricerade ”verklighet” – en tele­visuell medierings­instans som ingen tittare­ undkom. Till och med sociologerna, påtalade Luhmann om sina kollegor, vilka förlitar sig på sina empiriska metoder, vet fortfarande ”bara vad de vet – och vad de inte vet – genom massmedierna.”

Annons
Annons
Annons