Nicklas Berild Lundblad:Datorerna allt bättre på domstolarnas jobb

Snart kan de juridiska datamodellerna bli så sofistikerade att det blir möjligt att förutsäga hur domstolen kommer att döma i enskilda fall – men är det önskvärt? Datavetenskapliga studier av lagarna och juridiken väcker grundläggande frågor om framtidens rättssystem.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Om datorer kan förutsäga utgången i ett mål – varför då inte också låta datorerna döma?

Om datorer kan förutsäga utgången i ett mål – varför då inte också låta datorerna döma?

Foto: GERHARD BUMANN/AOP
Annons

När våra instrument förändras, förändras också våra möjligheter att studera världen. Teleskop, mikroskop och kemiska analysmetoder öppnar nya skikt av verkligheten för studier, och vi kan plötsligt se natthimlen, blodet och kvarlämnade benrester med nya ögon. I vår tid är det alltmer uppenbart att datavetenskapen erbjuder en mängd nya instrument som gör att vi kan närma oss alla olika kunskapsområden på nytt, med nya verktyg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons