Hela denna artikel är en annons

Datorbaserad simulering spar på resurser

Med hjälp av mjukvara kan innovationer och produktionsmetoder testas innan de ens existerar i fysisk form. Tekniken, kan bland annat bidra till lägre utsläpp.

Sedan årsskiftet har amerikanska Ansys klättrat över 20 procent på Nasdaqbörsen. Bolaget, som grundades 1970, utvecklar virtuella miljöer där kunderna kan testköra processer och maskiner.

Foto: ANSYS, Inc.

Thomas Sørensen och Henning Padberg, förvaltarna av Nordeas Klimatfond.

Foto: Nordea

Sedan årsskiftet har amerikanska Ansys klättrat över 20 procent på Nasdaqbörsen. Bolaget, som grundades 1970, utvecklar virtuella miljöer där kunderna kan testköra processer och maskiner.

Foto: ANSYS, Inc.
Sedan årsskiftet har amerikanska Ansys klättrat över 20 procent på Nasdaqbörsen. Bolaget, som grundades 1970, utvecklar virtuella miljöer där kunderna kan testköra processer och maskiner.
Sedan årsskiftet har amerikanska Ansys klättrat över 20 procent på Nasdaqbörsen. Bolaget, som grundades 1970, utvecklar virtuella miljöer där kunderna kan testköra processer och maskiner. Foto: ANSYS, Inc.

Sedan årsskiftet har amerikanska Ansys klättrat över 20 procent på Nasdaqbörsen. Bolaget, som grundades 1970, utvecklar virtuella miljöer där kunderna kan testköra processer och maskiner. Tekniken kan bland annat användas i energibesparingsändamål, vilket också är ett skäl till att bolaget i dag är en del av Nordeas Klimatfond.

– I stort sett alla sektorer säger nu att datorbaserad simulering tidigt i utvecklingsprocessen är en avgörande framgångsfaktor. Det ger utvecklarna möjlighet att finjustera designen i en fas där kostnaderna för eventuella ändringar blir minimala. Och det är kostnadseffektivt att använda simuleringar, eftersom de kan ge stora besparingar av energi och råvaror, säger Henning Padberg, en av förvaltarna av Nordeas Klimatfond.

Thomas Sørensen och Henning Padberg, förvaltarna av Nordeas Klimatfond.

Foto: Nordea

Söker bolag som bidrar

Syftet med fonden är att vaska fram bolag som på olika sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Inte av några filantropiska skäl, utan för att omställningen underbygger efterfrågan på nya produkter och tjänster.

Med högre krav på exempelvis energiförbrukning och annan miljöprestanda, anser fondens förvaltare, väntas också efterfrågan på simuleringstjänster öka.

– Vi ser ett växande gemensamt intresse för klimat och miljö i samhället. Före finanskrisen var de politiska frågor i första hand, och det mesta handlade om subventioner och reglering. Men idag ser vi en tendens där företag väljer att satsa på klimatlösningar av affärsskäl, och det gör att vi tror på klimat och miljö som en hållbar megatrend, säger fondförvaltare Thomas Sørensen.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Thomas Sørensen och Henning Padberg, förvaltarna av Nordeas Klimatfond.
Thomas Sørensen och Henning Padberg, förvaltarna av Nordeas Klimatfond. Foto: Nordea

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons