Annons

Datalagringsdirektivet måste rivas upp

Datalagringsdirektivet är inte förenligt med grundläggande rättigheter. Det slår EU-domstolens generaladvokat fast i ett utlåtande. Nu är det hög tid för regeringen att arbeta för att EU river upp detta djupt integritetskränkande direktiv, skriver Jens Holm (V), Maria Ferm (MP) och Rikard Allvin (MP).

Publicerad

Det högst kontroversiella datalagringsdirektivet infördes i svensk lag den första maj förra året, med stöd av den moderatledda regeringen och Socialdemokraterna. I korthet går direktivet, så som det är implementerat i Sverige, ut på att internet- och telefonoperatörer tvingas lagra uppgifter om sina kunders trafikdata, inklusive mejl, telefonsamtal, sms samt inblandade personers geografiska position vid samtalen. All information lagras i sex månader. Syftet är brottsbekämpning.

EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón skriver den 12 december i sitt utlåtande att datalagringsdirektivet är oförenligt med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Han poängterar att direktivet utgör en allvarlig inskränkning av medborgarnas integritet, och varnar för hur direktivet kan göra det möjligt att i detalj kartlägga enskilda människors privatliv. Vidare varnar han för hur uppgifterna kan missbrukas.

Annons
Annons
Annons