Annons
X
Annons
X

Datalagringsdirektivet måste göras frivilligt

I nuläget är det endast två svenska partier på plats i Bryssel, Centerpartiet och Piratpartiet, som på allvar försöker göra någonting åt datalagringsdirektivet. Vi behöver bli fler som tillsammans med oss arbetar för att förhindra att direktivet genomförs i Sverige, skriver ledande centerpartister.

Författningsdomstolen i Tyskland underkände i dagarna landets version av datalagringsdirektivet. I höstas fälldes Sverige av EG-domstolen för att direktivet inte har genomförts. Piratpartiet profilerar sig nu som det enda parti som är emot datalagringsdirektivet. Det stämmer inte. Centerpartiet var emot direktivet redan vid dess tillkomst i Europaparlamentet och vi jobbar fortfarande, både i Bryssel och i Stockholm, för att direktivet ska ändras så att vi slipper genomföra det i Sverige.

Datalagringsdirektivet klubbades igenom av EU 2005. Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen, med före detta justitieminister Thomas Bodström i spetsen, som var pådrivande. Av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet var det vid omröstningen bara de socialdemokratiska som röstade för. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte genomföra sitt eget direktiv innan alliansregeringen tog över i Sverige 2006, och det är där vi befinner oss nu.

Centerpartiet har hela tiden arbetat för att undvika ett genomförande av direktivet. Direktivet innebär att alla EU-medborgares kommunikationsdata, så som sms, telefonsamtal och e-mail, lagras i upp till två år. Detta utan någon som helst urskiljning eller utan föregående brottsmisstanke. Det är en övervakningsapparat som saknar motstycke.

Annons
X

Det är en mycket trängd situation vi befinner oss i nu. Å ena sidan vill vi absolut inte genomföra datalagringsdirektivet, med alla de integritetskränkningar som det medför. Å andra sidan är det inte, som vissa tror, möjligt att bara sopa problemet under mattan och blankt vägra genomföra direktivet. Effekten av det skulle nämligen bli att Sverige gång på gång skulle dömas till bötesbelopp i mångmiljonklassen. Böter som svenska skattebetalare skulle behöva stå för.

Tidigare har vi i riksdagen haft stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i vår strävan att förhindra att datalagringsdirektivet genomförs i Sverige. Det är olyckligt att de nu har övergivit den linjen till förmån för ett samarbete med Socialdemokraterna. Än mer olyckligt är att de har gått med på Socialdemokraternas krav på en längre lagringstid (ett år) än vad direktivet kräver (sex månader).

Centerpartiet har i förhandlingarna med Allians för Sverige lyckats få igenom att om direktivet ska genomföras i Sverige så ska minimitiden tillämpas. Det är detta förhandlingsdokument som läckt ut och som används i debatten för att bevisa att Alliansen redan har beslutat att genomföra direktivet. Det stämmer alltså inte. Centerpartiet kämpar fortfarande med full kraft för att direktivet inte ska genomföras i Sverige.

Ett sätt att uppnå detta på är att förändra direktivet så att det görs frivilligt för länderna att genomföra. Vi uppmanar därför de ansvariga kommissionärerna, Cecilia Malmström och Neelie Kroes, att målinriktat arbeta för att en sådan förändring blir av. Frågan måste också lyftas i Europaparlamentet. I nuläget är det endast två svenska partier på plats i Bryssel, Centerpartiet och Piratpartiet, som på allvar försöker göra någonting åt datalagringsdirektivet. Vi behöver bli fler som tillsammans med oss arbetar för att förhindra att direktivet genomförs i Sverige.

Lena Ek

europaparlamentariker (c)

Johan Linander

rättspolitisk talesperson (c)

Annie Johansson

talesperson i integritetsfrågor (c)

It och integritet twitter.com
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X