Datalagringsdirektivet måste göras frivilligt

I nuläget är det endast två svenska partier på plats i Bryssel, Centerpartiet och Piratpartiet, som på allvar försöker göra någonting åt datalagringsdirektivet. Vi behöver bli fler som tillsammans med oss arbetar för att förhindra att direktivet genomförs i Sverige, skriver ledande centerpartister.

Under strecket
Publicerad
Annons

Författningsdomstolen i Tyskland underkände i dagarna landets version av datalagringsdirektivet. I höstas fälldes Sverige av EG-domstolen för att direktivet inte har genomförts. Piratpartiet profilerar sig nu som det enda parti som är emot datalagringsdirektivet. Det stämmer inte. Centerpartiet var emot direktivet redan vid dess tillkomst i Europaparlamentet och vi jobbar fortfarande, både i Bryssel och i Stockholm, för att direktivet ska ändras så att vi slipper genomföra det i Sverige.

Datalagringsdirektivet klubbades igenom av EU 2005. Det var den dåvarande socialdemokratiska regeringen, med före detta justitieminister Thomas Bodström i spetsen, som var pådrivande. Av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet var det vid omröstningen bara de socialdemokratiska som röstade för. Den socialdemokratiska regeringen lyckades inte genomföra sitt eget direktiv innan alliansregeringen tog över i Sverige 2006, och det är där vi befinner oss nu.

Annons
Annons
Annons