Annons
X
Annons
X

Datalagring minskar inte brottsligheten

Foto: ALAN BRANT

REPLIK | DATALAGRINGSDIREKTIVET

**Datalagringsdirektivet är inte alls **så effektivt för brottsbekämpning som Johan Dencker menar här på Brännpunkt 23/4. Därtill innebär EU-domstolens dom att datalagringen bryter mot mänskliga rättigheter. Brottsbekämpning får aldrig tillåtas inkräkta på grundläggande fri- och rättigheter.

Datalagringen är, till skillnad från vad Dencker hävdar, i själva verket inte alls effektiv när det gäller att stoppa brottsligheten. EU-kommissionens egen granskning av datalagringsdirektivet visade redan 2010 att datalagringen runtom i Europa inte hade någon mätbar effekt alls på varken brottsligheten eller uppklarningsgraden (SvD 15/4 2010). Flera remissinstanser höll med om slutsatsen: datalagringen bidrar vare sig till minskad brottslighet eller ökad uppklarningsgrad.

Den bristande effektiviteten utgör i sig ett tillräckligt skäl för att omedelbart riva upp datalagringsdirektivet, som kostat svenska staten och svenska operatörer - och därmed svenska medborgare - hundratals miljoner kronor de senaste åren. Men den viktigaste anledningen till att stoppa datalagringen är något Dencker inte vill erkänna: EU-domstolen har fastslagit att datalagringen är olaglig, då den bryter mot den grundläggande mänskliga rättigheten till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande.

Annons
X

Rätten till privatlivet är inte endast en abstrakt princip - utan något som spelar roll för miljoner människor i vardagen, i Sverige och Europa. En studie från Tyskland visar (SvD 17/12 2008) att över 50 procent av tyskarna uppgivit att de skulle dra sig för att ringa känsliga samtal till psykologer, drogavvänjningskliniker eller relationsrådgivare, då dessa samtal registreras som följd av datalagringsdirektivet. Datalagringen är således ett konkret hot mot den mentala hälsan.

Datalagringsdirektivet innebär en automatisk masslagring av miljontals oskyldiga svenskars kommunikation och rörelsemönster. Det är vid själva lagringen intrånget i privatlivet utförs - inte när uppgifterna sedan begärs ut. Dencker har fel i att datalagringsdirektivet begränsar denna lagring jämfört med tidigare reglering. EU-domstolens dom mot direktivet innebär att man nu i stället går tillbaka till föregående mycket strikta regelverk, som innebär att operatörer endast får lagra uppgifter så länge det är absolut nödvändigt för deras fakturering.

För oss i Piratpartiet är det självklart att inga intrång i grundläggande mänskliga rättigheter är acceptabla. Tyvärr vägrar regeringen och Socialdemokraterna riva upp den olagliga svenska lagen om datalagring. Därför har vi i EU-parlamentet bett EU-kommissionen om hjälp med detta. Om vi får förnyat förtroende i valet till EU-parlamentet 25 maj kommer Piratpartiet fortsätta arbeta inom EU för att stoppa datalagringen i alla Europas länder. Rätten till privatlivet måste återupprättas.

TORBJÖRN WESTER

rättspolitisk talesperson för Piratpartiet

CHRISTIAN ENGSTRÖM

EU-parlamentariker för Piratpartiet

ANTON NORDENFUR

kandidat till EU-parlamentet för Piratpartiet

LEO RUDBERG

kandidat till Stockholms stadsfullmäktige för Piratpartiet

Mer debatt om integritet:

Läs även

Annons
Annons
X
Foto: ALAN BRANT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X