Annons

Datalagring minskar inte brottsligheten

Foto: ALAN BRANT
Publicerad

**Datalagringsdirektivet är inte alls **så effektivt för brottsbekämpning som Johan Dencker menar här på Brännpunkt 23/4. Därtill innebär EU-domstolens dom att datalagringen bryter mot mänskliga rättigheter. Brottsbekämpning får aldrig tillåtas inkräkta på grundläggande fri- och rättigheter.

Datalagringen är, till skillnad från vad Dencker hävdar, i själva verket inte alls effektiv när det gäller att stoppa brottsligheten. EU-kommissionens egen granskning av datalagringsdirektivet visade redan 2010 att datalagringen runtom i Europa inte hade någon mätbar effekt alls på varken brottsligheten eller uppklarningsgraden (SvD 15/4 2010). Flera remissinstanser höll med om slutsatsen: datalagringen bidrar vare sig till minskad brottslighet eller ökad uppklarningsgrad.

Annons
Annons
Annons