X
Annons
X

Darwin grävde upp viktiga fakta om daggmaskar

Charles Darwin och med en mask, teckning i Punch, 1881.
Charles Darwin och med en mask, teckning i Punch, 1881. Foto: AOP

I dag för 200 år sedan föddes Charles Darwin, vars bok om arternas uppkomst kom att lägga grunden för vår uppfattning om hur livet på jorden utvecklades och nya arter uppkom. Mindre känt är att han under sina sista år studerade och skrev en bok om de grävande daggmaskarna och hur dessa genom sin blandning av mineraljord och multnande växtdelar begravde föremål som hamnat på marken. Darwins undersökningar av daggmaskarnas jodbearbetning har haft stor betydelse för förståelsen av mullbildningen i våra lövskogar.

Charles Darwin och med en mask, teckning i Punch, 1881.

Foto: AOP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X