Därför vill vi att avtal ska vara sifferlösa

Debatten är intensiv om sifferlösa avtal. De påstås leda till för låga löneökningar alternativt hota industrins lönenormering genom för höga nivåer. Som arbetsgivarföreträdare för hela den offentliga sektorn vill vi klargöra att det i stället handlar om att kunna ha löneökningar som är verksamhetsanpassade hos den lokala arbetsgivaren, skriver Håkan Sörman och Ulf Bengtsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Både Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarverket har erfarenhet av välfungerande sifferlösa avtal sedan början av 2000-talet. Debatten ter sig därför lite yrvaken för vår del men hänger naturligtvis ihop med att lokal lönebildning genom sifferlösa avtal har blivit allt vanligare på svensk arbetsmarknad. Enligt bedömningar från Medlingsinstitutet är det möjligt att de sifferlösa avtalen på arbetsmarknaden kan komma att omfatta närmare 800000 arbetstagare år 2015 jämfört med cirka 440000 i år.

Annons
Annons
Annons