Därför vill jag inte krympas till ett kön

”Hur känns det att som ung, snygg invandrartjej arbeta på Svenskt Näringsliv? Det finns väl inte så många sådana som du där?” I två korta meningar reducerade frågeställaren år av hårt arbete till en fråga om ålder, kön och etnicitet. I två korta meningar fråntogs jag den trygghet som följer av vetskapen att det jobb jag fått är mitt för att jag är bäst lämpad, skriver debattören Alice Teodorescu.

Under strecket
Publicerad
Annons

När finansminister Anders Borg och jämställdhetsminister Maria Arnholm, två representanter för en borgerlig regering, förespråkar kvotering – vilket innebär positiv särbehandling på grund av kön – gör de sig skyldiga till flera allvarliga snedsteg ur ett borgerligt perspektiv. Lika rättigheter för alla helt oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller vad som för närvarande anses politiskt korrekt att framhäva, är alltid rätt. Historien är full av exempel på motsatsen.

Allt annat än lika rättigheter för alla innebär att grunden för ny orättvisa skapas och att polariseringen mellan olika grupper ökar. Den som är emot negativ särbehandling bör i konsekvensens namn också vara emot dess positiva form; den positiva diskrimineringen för en innebär nämligen alltid en negativ diskriminering för en annan.

Annons
Annons
Annons