Hela denna artikel är en annons

Därför vill du inte tänka på pensionen

Experiment med råttor har visat att djur - och däribland människor - inte är ämnade att tänka på något så avlägset som pensionen, eller för den delen framtidens klimatförändringar. Därför behövs det verktyg att förhålla sig till nu, sparformer till pensionen där man kan agera nu för ett bra liv i framtiden.

Undviker du att fundera kring din pension? Det kan finnas en förklaring till det.

Bild 1 av 1

Undviker du att fundera kring din pension? Det kan finnas en förklaring till det.

Bild 1 av 1
Undviker du att fundera kring din pension? Det kan finnas en förklaring till det.
Undviker du att fundera kring din pension? Det kan finnas en förklaring till det.

Den amerikanske forskaren George Ainslie tillbringade en stor del av sin ungdom med att försöka få råttor att springa långsammare. Men det som började som ett oskyldigt försök att manipulera hjärnan hos gnagare, bidrog i stället med en förklaring till varför vi människor är så obenägna att tänka på vår pension. Hur då?

Länge har det varit känt att människor värdesätter en belöning i dag högre än en större belöning i morgon. Men om det nu låter rimligt, hur borde vi då värdera en belöning om tjugo år, relativt en likvärdig belöning om, säg, tjugofem år?

Om det funnits någon ordning i världen hade värdet på framtida belöningar avtagit gradvis. I realiteten, å andra sidan, har forskare som George Ainslie visat att människan är så besatt av den omedelbara framtiden att mer långsiktiga överväganden tenderar att hamna i skymundan. När folk tar ställning till olika framtida belöningar, slutar hjärnan att fungera rationellt.

Förklarar en del

Det är ett fenomen med en ökänd skara släktingar, däribland missbruk, och prokastinering, då man per vana skjuter upp saker. Men det förklarar också varför det inte är så lätt att tänka klart om något så avlägset som pensionen, och kanske säger det också en hel del om människans pågående kamp mot den globala uppvärmningen. Britta Burreau, vd för Nordea Liv & Pension, ser tydliga kopplingar mellan pensionssparande och hållbara investeringar.

– En utmaning som är gemensam för både hållbarhet och pensionssparande är just långsiktigheten. För att skapa incitament att tänka framåt gäller det att prata här och nu. Pratar vi hållbarhet och pension bottnar frågeställningen i vad jag kan göra nu, för att leva ett bra liv i framtiden. Och jag tror att man måste ställa sig själv ännu mer konkreta och närmare frågor: ‘Är jag beredd att leva på min lön varannan månad?’, eller ‘Vill jag leva i ett samhälle med brist på rent dricksvatten?’. Att översätta dessa ställningstaganden till idag ökar din insikt och förståelse för att kunna agera, säger hon.

”Handlar i slutändan om självkontroll”

Problemet är, förstås, att sparande per definition är ett långsiktigt umbärande. Det är även åtgärder till förmån för klimat och miljö. Albert Allen Bartlett, kanske en av de främsta kritikerna av människans mentala begränsningar, ifrågasatte under hela sin karriär om människor överhuvud taget kan förstå innebörden av exponentiella funktioner. Bartlett, som studerade befolkning, miljö och ekonomisk tillväxt, predikade med stor envishet att en liten årlig tillväxt, oavsett vad det må gälla, i slutändan ger en oerhört kraftig utväxling.

Britta Burreau igen:

– Det handlar i slutändan om självkontroll. Du utsätts hela tiden för motstridiga intressen; kortsiktiga frestelser ställda mot långsiktiga behov. Ett sätt att åtminstone delvis skydda sig mot “hyperbolisk diskontering” är att sätta upp regler – att med automatiska överföringar spara en del av lönen direkt när den betalas ut, att bara spara i miljömärkta fonder, att cykla istället för att ta bilen till jobbet, säger hon.

Den som har tålamod och disciplin, kommer tiden att belöna rikligt. Risken är dock att din hjärna förnekar sådana matematiska realiteter, eller att du på grund av hyperbolisk diskontering inte bryr dig ändå.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons