Annons

Därför växte ärkeängeln Mikaels kult fram vid kusten

”I hela Västeuropa finns det spektakulära kultplatser som av namnen att döma är förknippade med ärkeängeln Mikael – Mont-Saint-Michel i Normandie, Skellig Michael utanför Irland, Saint Michael’s Mount i England, osv. Finns det ett samband? När beslöt sig européerna för att bygga Mikaelskyrkor på dramatiska platser i kustbandet?”

Under strecket
Publicerad

Mont-Saint-Michael i Normandie, en av många platser som är ärkeängel Mikaels namn.

Foto: IBLBild 1 av 1

Mont-Saint-Michael i Normandie, en av många platser som är ärkeängel Mikaels namn.

Foto: IBLBild 1 av 1
Mont-Saint-Michael i Normandie, en av många platser som är ärkeängel Mikaels namn.
Mont-Saint-Michael i Normandie, en av många platser som är ärkeängel Mikaels namn. Foto: IBL

Ärkeängeln Mikael är känd redan från Gamla testamentet, där han uppträder som beskyddare av Israels folk. De tidiga kristna övertog förtjusningen i ärkeängeln. Vid något tillfälle, möjligen på 200-talet, hade Mikael blivit mycket populär bland de kristna i mindreasiatiska Frygien, och från och med 300-talet spred sig kulten över östra medelhavsområdet. I nästa skede nådde den Italien, varifrån den fortsatte att expandera ända till Västeuropas yttersta periferi. I Rom ledde Mikaels popularitet till att kejsar Hadrianus gamla mausoleum kom att byta namn till ”Ängelsborgen”, Castel Sant’Angelo. De mest kända västeuropeiska kultplatserna torde vara Monte Sant’Angelo i Syditalien, Mont-Saint-Michel i Normandie och Skellig Michael (egentligen Sceilig Mhichil, ”Mikaels klippa”), en klippa som skjuter upp 230 m.ö.h. omkring 15 kilometer väster om Irlands kust. Även de vikingatida nordborna hade lätt att acceptera Mikael som en av kristendomens förgrundsgestalter. Ärkeängeln nämns i flera runinskrifter i Danmark, Norge och Sverige, och enligt Njals saga skall en prominent isländsk hövding på 990-talet ha förmått missionären Thangbrandr att ge sitt ord å Mikaels vägnar, att denne skulle bli hövdingens skyddsängel (fylgjuengill).

Annons
Annons
Annons