Annons
X
Annons
X

Därför utser vi en miljönämnd till årets förvillare

BRÄNNPUNKT | ÅRETS FÖRVILLARE

Så kallade elöverkänsliga personer har verkliga besvär som måste tas på allvar. Men inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält. Därför utser föreningen Vetenskap och folkbildning i dag miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål utan att undersöka om det kunde ha någon faktisk grund. Den klagande har krävt att mobiloperatörerna skulle lägga om sina sändningar eftersom de sades orsaka en rad hälsoproblem. Nämnden har inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande, eller vid att upprepade vetenskapliga tester inte kunnat hitta något samband mellan elektromagnetisk strålning och de besvär som åberopats. En utdragen men undermålig utredning ledde till att nämnden krävde att mobil-, radio- och tevesändare skulle riktas om.

Miljönämnden i Mora och Orsa riskerade med sitt beslut att göra flera människor en stor otjänst. Både den person vars lidande de inte åtgärdar orsaken till, och de som vill kunna använda en nyttig och så vitt forskningen visar ofarlig teknik. När stat, landsting eller kommun beslutar om åtgärder, lagar eller regler, i synnerhet om de blir kostsamma, kan det inte vara för mycket begärt att sådana beslut ska grundas på den evidens som finns.

Annons
X

Med så kallad elsanering eller omriktning av sändare befäster man en felaktig tolkningsmodell som inte gagnar de drabbade personerna. Även det övriga samhället drabbas när skattepengar läggs på fel saker, som i det här fallet en dyr och onödig utredning. Goda intentioner på felaktiga grunder leder ofta till dåliga beslut.

MARTIN RUNDKVIST

ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X