Annons

Emma Frans:Därför tycks färre smittade dö av viruset

Andelen coronadiagnostiserade som dör minskar – och nedgången är tydligast bland de äldre.
Andelen coronadiagnostiserade som dör minskar – och nedgången är tydligast bland de äldre. Foto: Pontus Lundahl/TT

Trots ökad smittspridning av coronaviruset runt om i världen dör färre i covid-19 än i våras. Har viruset muterat och blivit mindre dödligt eller finns det andra förklaringar?

Under strecket
Publicerad

Efter en lugn sommar ser vi nu en oroande trend med ökad smittspridning av covid-19 i Europa. I ett flertal länder är antalet inrapporterade fall per dag på samma nivåer, eller till och med högre, som när det var som värst i våras. Ändå är det inte alls lika många som avlider. Betyder det här att viruset blivit mindre farligt? 

Eftersom det dröjer några veckor från att en person smittas till att den avlider släpar dödsstatistiken efter, men den här eftersläpningen verkar inte förklara varför andelen döda är så pass mycket lägre än den var i våras.

En förklaring till den sjunkande dödligheten är att det framför allt är bland unga människor smittspridningen ökar, och att risken att drabbas allvarligt är låg i denna ålderskategori. Nya hygienrutiner som tillkommit sedan i våras innebär att äldre skyddas bättre nu jämfört med tidigare, men ökad smittspridning i samhället kan ändå innebära en högre risk för spridning till äldre åldersgrupper, vilket kan innebära fler döda senare i höst.

Forskare vid Oxfords universitet har dock analyserat dödligheten i covid-19 över tid och sett att andelen avlidna av dem som diagnostiserats, så kallad case fatality rate (CFR), sjunkit i alla åldersgrupper. Resultaten, som ännu inte är granskade, visade att nedgången var allra tydligast bland de äldre. En förklaring kan vara att de mest sköra drabbades hårdast när smittan först kom och att dessa personer oftast fanns i de äldre ålderskategorierna.

Annons
Annons

Det är dock viktigt att komma ihåg att antalet inrapporterade fall inte ger hela bilden av hur många som faktiskt är smittade. Även om antalet inrapporterade fall nu är på samma nivåer som i våras är det sannolikt att smittspridningen var mer omfattande då än den är nu, alltså att mörkertalet var betydligt större då.

En förutsättning för att någon ska definieras som ett ”fall” är att personen i fråga har testats och fått en laboratoriebekräftad diagnos. Statistiken är därför beroende av hur många som testas, och i de flesta länder har testkapaciteten ökat över tid. Utökad testning innebär också att mindre svåra fall fångas upp i statistiken, vilket gör att andelen svårt sjuka och allvarligt sjuka totalt sett blir mindre och detta ger ett lägre CFR. 

Att smittspridningen framför allt ökar bland unga och att fler testas är alltså viktiga aspekter till varför antalet avlidna inte ökar i samma omfattning som antal bekräftade fall. Vissa tror dock att det också kan vara så att sannolikheten att dö i covid-19 på individnivå minskat sedan i våras. 

Det har föreslagits att en muterad variant av viruset, D614G, som effektivt spridit sig och blivit allt vanligare, skulle kunna vara mindre dödlig. En studie som ännu inte har genomgått referentgranskning indikerar dock att dödligheten inte verkar vara lägre bland dem som smittats av den nya virusvarianten efter att analyserna justerats för ålder.

Att vi i dag har större kunskaper om hur covid-19 påverkar kroppen och därmed bör behandlas har förmodligen haft en viss påverkan på dödligheten över tid. Det finns också teorier om att hygienåtgärder och den ökade fysiska distanseringen resulterat i att virusmängden som vi exponeras för minskat, vilket skulle kunna ge ett lindrigare förlopp.

Sammanfattningsvis talar lite för att viruset blivit mindre farligt, och att det är andra faktorer som förklarar varför andelen avlidna har minskat över tid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons