Annons

”Därför tipsade jag medierna om fallet Kevin”

Bristen på vetenskaplig granskning av forskares råd i rättsfall visar att vi här har en lucka i systemet som är möjlig för hänsynslösa individer att utnyttja. Det var detta systemfel jag önskade visa på genom att ta fram och tipsa nyhetsredaktioner om fallet Kevin, skriver docent Rickard L Sjöberg.

Publicerad
Naturligtvis är det inte rimligt att kräva av en polis i Arvika som önskar forskarråd om förhörs­metoder, eller av familje­program i morgon-tv eller ens av storstadspressens debattsidor att de ska  ha resurser och kunskaper att göra vetenskapliga fackgranskningar. Men vem ska då göra dem? Det skriver Rickard L Sjöberg.
Naturligtvis är det inte rimligt att kräva av en polis i Arvika som önskar forskarråd om förhörs­metoder, eller av familje­program i morgon-tv eller ens av storstadspressens debattsidor att de ska ha resurser och kunskaper att göra vetenskapliga fackgranskningar. Men vem ska då göra dem? Det skriver Rickard L Sjöberg. Foto: Lars Pehrson

Hur forskningsresultat inom medicinens men också beteende­vetenskapernas område publiceras och hanteras är relativt strikt reglerat i västvärlden. Systemets kärna utgörs av noggranna förhandsgranskningar av vetenskapliga arbeten som rapporterar nya resultat. Utan att ha gått igenom sådana kritiska granskningar, vilka under akademiska tidskriftsredaktioners överinseende oftast pågår i månader och ibland år, blir det ingen publicering. Den forskare som i sådana sammanhang väljer att ljuga, till exempel om någon viktig detalj i sina resultat, riskerar att utsättas för ytterligare granskningar och utredningar för misstänkt forskningsfusk.

Naturligtvis är det inte rimligt att kräva av en polis i Arvika som önskar forskarråd om förhörs­metoder, eller av familje­program i morgon-tv eller ens av storstadspressens debattsidor att de ska ha resurser och kunskaper att göra vetenskapliga fackgranskningar. Men vem ska då göra dem? Det skriver Rickard L Sjöberg.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

Rickard L Sjöberg

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons