Annons

Därför ska cannabis inte legaliseras

De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis. Sverige tillhör inte den kategorin. Det skriver Jörgen Svidén, direktör, ECAD (European Cities Against Drugs).

Under strecket
Publicerad

Majoriteten av befolkningen i Kalifornien svarade nej i folkomröstningen om att legalisera cannabis. Beskedet var väntat men inte desto mindre välkommet. Ett ja i Kalifornien hade gett den i dag relativt lilla men högljudda legaliseringsrörelsen i Europa luft under vingarna, vilket hade riskerat att leda till en infekterad och missvisande debatt i Sverige och i EU.

Det är utmärkt att vi ifrågasätter den rådande ordningen inom alla politikområden, narkotikapolitiken givetvis inkluderat. Vi bör i högre utsträckning ifrågasätta och efterhand modernisera rådande system, så att det bättre svarar mot gällande normer och aktuell kunskap. I den kontexten är det, i synnerhet som frågan aktualiserats, viktigt att vi för ett idébaserat resonemang även om legalisering, eller i vart fall en liberalisering, av cannabis. Skulle detta leda till en bättre sakernas tillstånd – eller kanske inte?

Annons
Annons
Annons