X
Annons
X

Därför ska 15-åringar kunna byta kön

Transsexualism innebär i många fall, inte minst bland unga, ett psykiskt lidande för personen i fråga på grund av problem som möter i vardagen. Därför behöver lagstiftningen förändras, skriver utredare Lotta Vahlne Westerhäll och sekreterare Therese Bäckman.

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet har i dagarna överlämnat sitt betänkande ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”. Utredningens uppdrag har varit att utreda om åldersgränsen för fast­ställelse av ändrad könstillhörighet bör ändras. Motivet till detta är att transsexualism i många fall, inte minst bland unga innebär ett psykiskt lidande för personen i fråga på grund av problem som möter i vardagen.

Idag regleras frågor om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering i 1972 års könstillhörighetslag, som innehåller en åldersgräns på 18 år för både ändrad könstillhörighet och medicinsk könskorrigering.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X