Därför säger vi nej till samarbete med S

Under strecket
Publicerad
Annons

Alliansen genomför en stor försvarsreform och vi fortsätter att värna den svenska försvarsförmågan och skattebetalarnas pengar. Försvarsanslaget på cirka 40 miljarder kronor årligen ska användas effektivt och ansvarsfullt. I regeringens budgetförslag föreslår vi en satsning på försvarets kärnverksamhet genom att öka förbandsanslaget med 460 miljoner.

Vi delar Försvarsmaktens bedömning att en uppgradering av Jas Gripen är nödvändig för att svenskt stridsflyg ska kunna möta framtidens krav. Redan i dag avsätter Försvarsmakten medel och utrymme i materielplaneringen för att vidmakthålla stridsflygförmågan. Nästa generations Jas Gripen ryms därmed till del i den befintliga budgetramen. Därtill föreslår regeringen en ökning på drygt två miljarder kronor de närmaste tio åren till Försvarsmakten.

Annons
Annons
Annons