Annons
X
Annons
X

Därför sågar Buffett guld

Den amerikanske miljardären och aktiegurun Warren Buffett varnar för investeringar i guld och räntesparande.

Tidskriften Fortunes hemsida publicerar ett utdrag ur Buffetts brev till aktieägarna i hans bolag Berkshire Hathaway där han redovisar sin syn på läget på de finansiella marknaderna.

Buffett förklarar att räntebärande värdepapper under det senaste århundradet har försämrat köpkraften för mängder av placerare över hela världen. Han varnar nu för obligationer, penningmarknadsfonder, sparkonton och andra liknande sparformer.

“De flesta av dessa valutabaserade investeringar betraktas som “trygga”. De är i själva verket bland de farligaste tillgångarna… risken är enorm”, skriver Buffett.

Annons
X

Han menar att risken i en placering inte är knuten till hur kraftigt värdet på tillgången stiger eller sjunker över tid. Risken ligger istället i att investeringen för placeraren leder till förlorad köpkraft.

“Tillgångar kan fluktuera kraftigt I pris men ändå inte innebära hög risk så länge som sannolikheten är stor att de ger ökad köpkraft under investeringstiden”, skriver Buffett.

På samma sätt kan ”trygga” placeringar innebära högre risk eftersom de riskerar att försämra köpvärdet i placerarens investering.

”Nuvarande räntenivåer är emellertid långt ifrån det som krävs för att undanröja risken för minskad köpkraft. Obligationer borde förses med en varningstext... Under nuvarande förutsättningar gillar jag följaktligen inte valutabaserade investeringar (eng. currency-based investments)”, skriver Buffett

Han passar också på att såga guld som investering. Guld sorterar enligt Buffett under tillgångskategorin ”placeringar som aldrig kommer att producera något”.

”Det köps i hopp om att någon annan, som också vet att tillgången för alltid kommer att vara improduktiv, i framtiden ska betala mer för den. Tulpaner, av alla tänkbara saker, blev under 1600-talet tillfälligt en favorit hos dessa placerare”.

Det enda man vet när man köper 10 gram guld är att investeringen aldrig blir något mer än just 10 gram guld. En investering i guld bygger istället på en rädsla för sjunkande penningvärde.

”Det som motiverar köparen är tron att mängden av människor som känner denna rädsla kommer att växa. Under det senaste decenniet har den tron visat sig stämma. Utöver det har det stigande guldpriset i sig självt genererat intresse och lockat köpare som ser uppgången som en bekräftelse på tesen. När anhängarna ansluter sig kan de skapa sin egen sanning – under en begränsad period”, skriver Buffett.

Han gör en parallell med andra tillgångar. För värdet på världens samlade guldtillgångar skulle man kunna köpa hela USA:s jordbruksareal på cirka 400 miljoner tunnland samt 16 Exxon Mobil (världens vinstrikaste företag) och ändå få 1 000 miljarder dollar över.

Buffett påpekar att samtidigt som guldet inte producerar någonting, genererar USA:s jordbruksmark årligen värden på 200 miljarder dollar och Exxon Mobil gör vinster på över 40 miljarder dollar per år.

Vem skulle välja att köpa guldet framför jordbruksmarken och 16 Exxon Mobil?, frågar sig Warren Buffett. Han landar i slutsatsen att produktiva tillgångar är det enda rätta.

”Min preferens är ... investeringar i produktiva tillgångar, vare sig det är företag, jordbruk eller fastigheter. De här tillgångarna ska idealiskt ha förmågan att i tider av inflation ge ett utfall som bibehåller köpkraften samtidigt som det kräver ett minimum av nytt kapital”.

E24

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X