Därför ökar sjukskrivningarna

Under strecket
Publicerad
Annons

Undertecknad blev sjukskriven förra året p g a arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Min sjukskrivning varade i två månader och därefter började jag sakta arbeta deltid tills jag sedan återgick till hundra procent med en rehabiliteringsplan i bakfickan som utlovade ”rimlig arbetsbelastning, kontinuerliga samtal om utveckling, hälsa etc”. Det hela lät lovande men det gick inte lång tid förrän denna plan ignorerades och ledningen på företaget krävde samma engagemang av mig som förut. Dvs 110 procent!
Fortfarande skör och bräcklig från förra sjukskrivningen samt nu med en nedsatt stressförmåga och medicinering mot depression och ångest blev jag snart sjukskriven igen.
Det är nu jag förstår varför sjukskrivningarna ökar lavinartat. Nämligen pga usla arbetsgivare som aldrig åläggs något ansvar då försäkringskassan helt saknar befogenheter att göra detta.
En arbetsgivare kan aldrig anmälas, bötfällas eller tvingas till att ta ansvar för sin personal som han har åsamkat ohälsa. Arbetsgivaren skall nämligen
själv tillsammans med arbetstagaren utarbeta en rehabiliteringsplan. Om arbetsgivaren sedan styr denna rehabilitering till att jag ska ”städa i vaktmästeriet”, så blir det just det jag får göra. Att uppgiften inte är av rehabiliterande karaktär törs jag knappast ifrågasätta då mitt förtroende för min arbetsgivare nu även är nere på noll.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons